Energietransitie

De komende jaren komen er op onze inwoners veel veranderingen af die voortvloeien uit de energietransitie. Wij vinden het daarbij de taak van de gemeente om inwoners op een goede, zorgvuldige en eenvoudige manier te betrekken en te helpen bij maatregelen om hun leefomgeving te verduurzamen.

Onze keuzes

  • De gemeente geeft het goede voorbeeld door op gemeentelijk vastgoed zoveel mogelijk zonnepanelen te plaatsen en gebouwen zoveel mogelijk te isoleren.
  • De gemeente heeft een belangrijke rol als regisseur in het op elkaar aan laten sluiten van alle initiatieven die er in de gemeente zijn.
  • De gemeente moet inwoners betrekken en begeleiden in het onderkennen van de stappen die genomen moeten worden in de energietransitie.
  • We willen dat maatregelen niet alleen bereikbaar zijn voor de happy few, maar voor de happy many. Inwoners die financieel niet instaat zijn om maatregelen te nemen, ondersteunen we met subsidie en duurzaamheidsleningen. Daar waar landelijke subsidies niet voldoen, stellen we een lokaal budget beschikbaar.
  • De gemeente moet met woningcorporaties in gesprek om de sociale huurwoningen in onze gemeente te verduurzamen.
  • We blijven de inzet van energiecoaches door Energiek Baarn ondersteunen.
  • Voor alle nieuwe woningbouwplannen die in de gemeente Baarn gerealiseerd gaan worden, zijn nul-op-de-meter woningen het uitgangspunt.
Sandra Bruijstens

Sandra Bruijstens

Wie ben je? Sandra Bruijstens, sinds maart 2018 steunfractielid voor de PvdA Baarn en inmiddels fractievoorzitter. In het dagelijks leven management assistent. Buiten kantoortijden regelmatig wandelend te vinden in de Baarnse natuurgebieden. Daar is het de laatste tijd wel veel te druk. Een betere balans tussen recreatie en natuur is hard nodig. Waar word je

Meer over Sandra Bruijstens