Armoede en schuldhulpverlening

Het hebben van schulden en een leven in armoede heeft impact op je welzijn, op het vertrouwen in de toekomst, en het gevoel dat je er mag zijn en dat je er toe doet. In een dergelijke situatie waarin je je machteloos en hulpeloos voelt maakt een benadering vanuit begrip in plaats van wantrouwen een wereld van verschil.

Kinderen uit arme gezinnen hebben een moeilijkere start, kunnen vaak niet meedoen met sport en niet naar verjaardagsfeestjes gaan. We willen dat kinderen in armoede met zelfvertrouwen in het leven kunnen staan en een eerlijke start kunnen maken.

Onze keuzes

  • Het actieplan armoedebestrijding kinderen wordt in nauwe samenwerking met inwoners en organisaties verder uitgevoerd. Samenhang en samenwerking verbeteren we (nog verder).
  • Elk kind moet mee kunnen doen: met sport, de schoolreis, cultuur, verjaardagen en goede kleding. Organisaties en initiatieven die hierin voorzien ondersteunen en versterken we.
  • We zorgen er voor dat informatie over regelingen zoals een zwemvergoeding of een financiële bijdrage voor het lidmaatschap van een vereniging, sportclub of muziekles goed vindbaar en begrijpelijk is.
  • Onze schuldhulpverlening en minimabeleid is gebaseerd op preventie en vroegsignalering. We zetten alles op alles om te voorkomen dat schulden zo hoog worden, dat ze niet meer te overzien zijn. Onze armoederegisseurs zijn hierin onmisbaar.
  • In onze gemeente is de dienstverlening bij schulden menselijk, laagdrempelig en houden we er rekening mee, dat leven in armoede en met schulden mensen kwetsbaar en onzeker maakt. We gebruiken begrijpelijke taal.
  • De voedselbank ondersteunen we ruimhartig terwijl we er tegelijkertijd ook alles aan doen om de voedselbank overbodig te maken.
Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je? Mijn naam is Mark Eijbaard. Samen met mijn vrouw Carola en zoon Tijmen woon ik in Baarn. Sinds juni 2022 ben ik met veel plezier wethouder in ons prachtige dorp. Waar word je opgetogen van? De kleine dingen in het leven. Ik kan enorm genieten van een rondje op de fiets met

Meer over Mark Eijbaard