Door Anne Slingerland op 16 juli 2014

Zorgbudget Baarn niet uitgeven aan buitensporige inkomens

Het budget dat de gemeente Baarn ontvangt voor het uitvoeren van de nieuwe taken moet niet uitgegeven worden aan buitensporige inkomens van topfunctionarissen. Het moet ten goede komen aan datgene waar het voor bedoeld is: de ondersteuning van inwoners van Baarn die dat nodig hebben. Een motie met die strekking werd woensdag 16 juli aangenomen door de Baarnse gemeenteraad. Als Partij van de Arbeid dienden we de motie samen met Groen Links, LTS en BOP in.

De gemeente is vanaf 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, participatie en ondersteuning, begeleiding en verzorging van mensen met een ziekte of beperking. Er worden contracten afgesloten met aanbieders die deze ondersteuning leveren. De indieners van de motie willen voorkomen dat een te groot deel van het budget gaat naar het inkomen van topfunctionarissen bij deze organisaties. Er blijft dan te weinig over voor datgene waar het werkelijk om gaat, de ondersteuning van kwetsbare inwoners van Baarn.

In de Wet Normering Topinkomens Bezoldiging publieke en semipublieke sector (WNT) is een maximum inkomen vastgelegd. Het was echter niet mogelijk om sancties op te leggen bij te hogen inkomens. Met het aannemen van deze motie worden organisaties waar topfunctionarissen een te hoog inkomen ontvangen, uitgesloten van het aanbieden van diensten voor inwoners van Baarn.

De motie werd gesteund door D66. VVD, CDA en ChristenUnie stemden tegen. In Amersfoort is door de gemeenteraad een zelfde motie aangenomen en wellicht volgen nog andere gemeenten in de regio. Dat is van belang omdat een deel van de contracten met aanbieders gezamenlijk in de regio wordt afgesloten.

Als initiatiefnemer van de motie ben ik blij dat de Baarnse raad de motie heeft aangenomen. In deze tijd van bezuiniging en ontslagen op de werkvloer past een buitensporige beloning van topfunctionarissen niet. Er is minder budget beschikbaar dan voorheen en dat moeten we uitgeven aan datgene waar het voor bedoeld is.

Anne Slingerland

Anne Slingerland

Wie ben je: ik ben Baarnse omdat ik me hier thuis voel, ook al ben ik geboren in het Oosten van het land (Hardenberg). Ik werk als directeur bij Stichting Mentorschap en woon samen met mijn man Jan-Jelle en dochters Julia (11) en Kato (9). Wordt opgetogen van: een wandeling of fietstochtje door de bossen rond

Meer over Anne Slingerland