Wij willen geen risico nemen met gezondheid kinderen die spelen op kunstgras

Door Anne Slingerland op 25 oktober 2017

Op de Baarnse kunstgrasvelden in Sportpark ter Eem en op het CruyffCourt zijn korrels van rubber gebruikt (rubbergranulaatkorrels). In de afgelopen maanden is er steeds meer discussie ontstaan over de veiligheid van deze korrels, die gemaakt worden van autobanden. Diverse onderzoekers en instanties maken duidelijk dat er reden is om aan te nemen dat de korrels een risico vormen voor de gezondheid van sporters. Wat ons betreft geldt hier het voorzorgsprincipe. We nemen geen risico met de gezondheid van inwoners, in het bijzonder kinderen. De korrels moeten op korte termijn weg. Woensdag 25 oktober neemt de gemeenteraad een beslissing hierover.

  • Diverse deskundigen hebben hun zorgen geuit over de gezondheidsrisico’s van spelen op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Bijvoorbeeld onderzoeksleider en hoogleraar Milieuchemie en Toxicologie aan de Vrije Universiteit Jacob de Boer. Hij gaf na het afronden van onderzoek met zebravissen aan dat hij afraadt om op velden met rubbergranulaat te sporten.
  • Het RIVM deed eind 2016 onderzoek en concludeerde dat het gezondheidsrisico bij spelen op kunstgrasvelden met rubbergranulaat verwaarloosbaar is. In het advies geeft het RIVM echter ook aan dat er meer gedegen onderzoek nodig is, in het bijzonder naar de risico’s voor kinderen. Ook adviseren zij dat de bestaande normen voor de toegestane hoeveelheid van stoffen zoals PAKS, in de rubberkorrels, worden herzien en meer in lijn worden gebracht met bijvoorbeeld de normen voor consumentenproducten, waarvoor een veel lager percentage wordt toegestaan. Bovendien adviseren zij sporters te douchen na afloop van spelen op deze velden. De leerlingen van de Gaspard de Coligny en Montinischool gebruiken het CruyffCourt dagelijks in de pauze om vervolgens de les te vervolgen. Zij douchen dus niet afloop van het spelen op het rubbergranulaat.
  • Er zijn alternatieven, zoals kurk, die prima gebruikt kunnen worden als alternatief voor rubbergranulaat. De velden kunnen dus in functie blijven na vervanging van rubbergranulaat voor kurk. Een aantal gemeenten en sportverenigingen (waaronder Ajax) zijn al tot deze vervanging over gegaan.
  • De Baarnse raad heeft op initiatief van de Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP) een motie aangenomen om het rubbergranulaat te verwijderen en bodemonderzoek te doen. Uit het bodemonderzoek blijkt dat de grond onder de velden niet vervuild is. De grond kan dus blijven liggen. Er is in Baarn niet onderzocht of er schadelijke stoffen vrij komen uit het rubbergranulaat zelf, maar de resultaten van onderzoeken op andere plekken geven aanleiding tot zorg.

Zolang er geen zekerheid is dat sporten op velden met rubbergranulaat veilig is, moeten we ermee stoppen. Wat ons betreft voert de wethouder de eerder gegeven opdracht dus zo snel mogelijk uit. Het Baarnse college en in ieder geval de collegepartijen VVD en CDA zijn niet bereid de naar verwachting €500.000,- die we hier als gemeente aan uit moeten geven hiervoor vrij te maken. Dat is wat ons betreft onbegrijpelijk. Met de gezondheid van inwoners, in het bijzonder van kinderen, nemen wij geen risico.

Het tv-programma Zembla bracht de risico’s van het gebruik van rubbergranulaat boven tafel. Bekijk hier de uitzendingen over dit onderwerp.

Anne Slingerland

Anne Slingerland

Wie ben je: ik ben Baarnse omdat ik me hier thuis voel, ook al ben ik geboren in het Oosten van het land (Hardenberg). Ik werk als directeur bij Stichting Mentorschap en woon samen met mijn man Jan-Jelle en dochters Julia (11) en Kato (9). Wordt opgetogen van: een wandeling of fietstochtje door de bossen rond

Meer over Anne Slingerland