Door De redactie op 23 december 2012

Wensen Baarnaars in PvdA-kerstboom

Op 22 december stonden we op de Brink met een kerstboom waar Baarnaars hun wens in konden hangen. We vinden het belangrijk om regelmatig met van Baarnaars te horen wat er speelt in hun omgeving. De actie werkte goed, want we hebben deze zaterdag veel voorbijgangers gesproken.

In de kerstboom werden uiteenlopende wensen gehangen. Ruim 20 wensen gingen over zorgen over het voortbestaan van de voorzieningen zoals de bibliotheek, het zwembad en het theater. Ook de levendigheid van het centrum heeft de aandacht. Er werd bijvoorbeeld genoemd dat er meer op de Brink georganiseerd zou kunnen worden en dat het belangrijk is dat er een gevarieerd winkelaanbod blijft in de Laanstraat. Eén persoon wenste dat Baarn gaat bruisen in 2013.

Andere wensen hadden te maken met irritaties. Het fietsen in de Laanstraat bijvoorbeeld, of het foutief buiten zetten van vuilnis en scheve stoepen. Er werd door meerdere mensen opgeroepen om hier meer op te letten.

Complimenten waren er ook voor het dorp. Er werd opgemerkt dat Baarn een fijn dorp is om in te wonen en dat het gezellig is in Baarn. Ook de burgemeester kreeg een compliment van één van de wensenindieners; ‘We hebben een leuke burgemeester en daar zijn we blij mee’. Baarnse en Minister van VWS Edith Schipers (VVD) hing ook een wens in de PvdA-boom. Zij wenste iedereen een goede gezondheid.

Alle wensen zijn verzameld en meegegeven aan de fractie. Ook in 2013 zullen we regelmatig op centrale plekken in het dorp aanwezig zijn om in gesprek te blijven met Baarnaars. We bedanken iedereen die een wens ophing of met ons in gesprek ging en wensen alle Baarnaars mooie feestdagen en goed 2013!