Door De redactie op 11 november 2015

Wees eerlijk en duidelijk over vluchtelingenopvang!

Duidelijk en eerlijk communiceren over vluchtelingen, respect hebben voor elkaars standpunt en zorg voor voldoende sociale huurwoningen. Dat zijn de drie belangrijkste punten die we als Baarnse fractie van de Partij van de Arbeid hebben meegenomen na de drukbezochte thema-avond met landelijk partijvoorzitter Hans Spekman. Op dinsdag 10 november was Spekman te gast in Baarn. In een goed gevulde Herberg van Paulus spraken we met de 50 aanwezigen over het centrale thema vluchtelingen. Er was sprake van een goede en over het algemeen zeer respectvolle discussie, ondanks dat de meningen behoorlijk uiteen liepen.

Spekmans aftrap: ‘Als Partij van de Arbeid staan we voor een humaan asielbeleid. Het is mijn overtuiging dat je mensen die in nood zijn te allen tijde helpt’.  In de zaal waren mensen uit de hele regio aanwezig. Een belangrijk punt dat naar voren kwam is de manier van communiceren door de overheid. Mensen willen tijdig betrokken worden bij besluitvorming rondom de opvang van vluchtelingen. Daarnaast zijn er ook zorgen bij mensen over wat dit betekent voor de Nederlandse samenleving, waarvan de toenemende verharding een groot deel van de aanwezigen zorgen baart.

Spekman gaf aan begrip te hebben voor deze zorgen en die serieus te nemen. ‘Maar’, zo benadrukte hij, ‘veel problemen in onze samenleving, bijvoorbeeld op het gebied van werkgelegenheid, integratie of de beschikbaarheid van betaalbare woningen, staan grotendeels los van de komst van vluchtelingen en worden darmee vaak ten onrechte in direct verband gebracht’.

Ook als Baarnse PvdA-fractie gaven we tekst en uitleg over het lokale standpunt wat betreft de opvang van vluchtelingen. Raadslid Anne Slingerland: ‘Baarn heeft bijvoorbeeld een rol bij het huisvesten van vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben. Zij worden verdeeld over de gemeenten. Probleem is alleen dat we op dit moment in Baarn al over onvoldoende sociale huurwoningen beschikken. Wat ons betreft maakt Baarn hier snel werk van. ‘De laatste jaren zijn er de nodige projecten geweest, maar het percentage sociale huurwoningen houdt nog niet over. We zullen het college blijven aansporen werk te maken van het bouwen van (betaalbare) woningen, zodat ook voor de Baarnaars voldoende woningen beschikbaar zijn’.