Door De redactie op 29 december 2014

Voldoende gehandicaptenparkeerplaatsen en elektrische oplaadpalen door motie

In de raadsvergadering op 17 december werd op initiatief van de PvdA een motie aangenomen waarin normen voor minimale percentages gehandicaptenparkeerplaatsen en mogelijkheden voor elektrisch opladen bij nieuwbouw. De motie werd gezamenlijk ingediend met CDA, Groen Links en D66.

Op de agenda stond de notitie parkeernormen. Daarin is vastgelegd hoeveel parkeerplaatsen bij nieuwbouw gecreëerd moeten worden. Dat is van belang om voldoende parkeerproblemen (voor zowel fietsen als auto’s) in de gemeente te voorkomen. Raadslid en initiatiefnemer van de motie Anne Slingerland: ‘Als er nieuwe parkeerplaatsen gecreëerd worden bij openbare gebouwen moeten daar ook plekken voor gehandicapten komen. Het CDA stelde aan de orde dat ook parkeerplaatsen beschikbaar moeten worden gesteld voor elektrisch opladen. Daar staan wij volledig achter en daarom hebben we voor beide normen in deze motie vastgelegd.’

De motie werd aangenomen met de steun van vrijwel alle partijen. Alleen LTS Baarn stemde tegen omdat zij tegen alle vormen van parkeernormen zijn.