Door Anne Slingerland op 8 november 2017

Vervoer leerlingen speciaal onderwijs moet beter

Voor Baarnse kinderen die speciaal onderwijs volgen buiten Baarn organiseert de gemeente het vervoer. Ouders hebben bij ons hun zorgen geuit en we hebben van hen gehoord dat er heel veel mis gaat. Kinderen worden te laat opgehaald, naar de verkeerde plek gebracht en de planning is zo gemaakt dat sommige kinderen heel lang in de bus zitten. Ouders hebben niet het gevoel dat hun klachten serieus opgepakt worden. Dat moet beter wat ons betreft en daarom hebben we dit onderwerp op de agenda gezet van de gemeenteraadsvergadering op 8 november.

Het gaat om leerlingen in de basisschoolleeftijd en de middelbare schoolleeftijd. Een beperking, ziekte of andere aandoening maakt dat ze niet naar het reguliere onderwijs gaan.  De ouders van deze kinderen hebben vaak extra zorgen over hun kinderen en hebben vaak al heel wat meegemaakt voordat de stap naar het speciaal onderwijs wordt gezet.

Ouders moeten erop kunnen rekenen dat hun kinderen op een goede manier vervoerd worden naar hun school. De ouders die wij in de afgelopen weken hebben gesproken maakten ons duidelijk dat het tegenovergestelde waar is.  Kinderen zitten vaak urenlang in het busje doordat deze zowel op de heen- als de terugweg een heel eind omrijdt. Chauffeurs lijken niet voldoende in staat om met deze kinderen om te gaan waardoor er onrust en gedoe ontstaat in het busje. Het is zelfs al zo ver gekomen dat er agressie was tussen de kinderen in de bus omdat de afspraken over de omgang niet goed werden nageleefd. Ook horen we over kinderen die op de verkeerde plek afgezet worden. Ouders die hun zorgen uitten bij de gemeente ervaren dat zij niet serieus genomen worden omdat er weinig meelevend wordt gereageerd, problemen worden weggewuifd en geen verbetering plaatsvindt.

Daar komt nog bij dat het jaarlijks opnieuw aanvragen van vervoer als een onnodige belemmering wordt ervaren. Ieder jaar moeten ouders zorgen dat formulieren door de huisarts en school ingevuld en gestempeld moeten worden. Terwijl bijvoorbeeld al lang duidelijk is dat hun kind een beperking heeft die nooit overgaat en helaas ook nooit in staat zal zijn zelfstandig naar school te reizen.

De wethouder heeft ons laten weten dat er veel klachten waren aan het begin van het schooljaar, maar dat die nu opgelost zijn. Dat komt niet overeen met wat we van ouders horen. Hoewel alles keurig is vastgelegd in het Programma van Eisen voor de vervoersmaatschappijen en de wethouder aangeeft toe te zien op het nakomen van de voorwaarden, gaat het niet goed. Wij willen dat daar snel verbetering in komt.

Anne Slingerland

Anne Slingerland

Wie ben je: ik ben Baarnse omdat ik me hier thuis voel, ook al ben ik geboren in het Oosten van het land (Hardenberg). Ik werk als directeur bij Stichting Mentorschap en woon samen met mijn man Jan-Jelle en dochters Julia (11) en Kato (9). Wordt opgetogen van: een wandeling of fietstochtje door de bossen rond

Meer over Anne Slingerland