Door op 22 december 2013

Verruiming schenktijden in sport- en culturele accommodaties

In de gemeenteraad werd gisteren gesproken over de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Deze verordening moest op verschillende onderdelen worden aangepast, waaronder de schenktijden bij para-commerciële instellingen.

Hieronder worden verstaan de sportkantines en de culturele instellingen, zoals b.v. De Leuning. Alle betrokken instellingen waren door de gemeente op de hoogte gesteld en hadden de mogelijkheid bezwaar te maken.

Slechts een beperkt aantal instellingen hadden daar gebruik van gemaakt, terwijl onze fractie wél negatieve opmerkingen hadden vernomen.

”Waarom moeten wij op vrijdag na onze training om 23.00 uur stoppen met alcohol schenken ?” was een veel gehoorde klacht.

Tijdens de debatraad een week geleden had ik namens de PvdA gepleit voor uitstel. De nieuwe verordening is namelijk 1 januari a.s. al van kracht. Ik was verbaasd, dat zo weinig verenigingen bezwaar hadden gemaakt.

Burgemeester Roëll, belast met deze verordening, gaf aan, dat uitstel wettelijk niet mogelijk was en alle betrokken instellingen tijdig waren geinformeerd.

Natuurlijk was ik niet tevreden met dit antwoord en ging op zoek naar andere mogelijkheden. Door het indienen van een tekstwijziging in deze verordening werd wederom het oprekken van de schenktijden voorgesteld.

En ja… een overgrote meerderheid van de gemeenteraad steunde dit voorstel, waardoor de sport- en culturele instellingen op maandag tot en met vrijdag tot 24.00 uur (i.p.v. de voorgestelde 23.00 uur) alcohol mogen schenken. En op zaterdag tot 21.00 uur (i.p.v. 19.00 uur).

Voor de PvdA-fractie een mooi resultaat én een verordening, die is afgestemd op de praktijk !

En daar gaat het uiteindelijk toch om…..?