Door Mark Eijbaard op 12 september 2012

Verkiezingsuitslag Tweede Kamerverkiezingen 2012

De verkiezingen in Baarn zijn voor de Partij van de Arbeid goed verlopen. Met ruim 16% meer stemmen, is een stijging van ruim 3% gerealiseerd.

De volledige verkiezingsuitslag is hier te downloaden. Wij zijn alle PvdA stemmers zeer dankbaar voor hun steun aan Diederik Samsom.

De komende tijd zullen de partijen in Den Haag met elkaar tot een coalitie komen. Indien de Partij van de Arbeid in de coalitie plaats zal nemen, dan zullen we als Partij weer in Baarn te vinden zijn, om al uw vragen en opmerkingen hierover te beantwoorden.

 

Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard