Door Anne Slingerland op 17 december 2015

Vergoeding activiteiten voor ruimere groep minima

Een grotere groep Baarnaars kan vanaf 2016 een beroep doen op vergoeding van kosten voor welzijns-, cultuur- en sportactiviteiten. Op ons initiatief werd de inkomensgrens voor deze vergoedingen verhoogd van 115% naar 120% van het sociale minimum.

We bevorderen met het declaratiefonds dat sporten en dergelijke bereikbaar blijft voor inwoners met beperkte inkomsten. Zeker ook voor gezinnen met kinderen is dat van groot belang. Door de inkomensgrens iets te verhogen zijn de vergoedingen ook beschikbaar voor de groep die anders net buiten de boot zou vallen. Door het fonds is er geen financiële belemmering om bijvoorbeeld zwemles te volgen, lid te zijn van een sportvereniging of deel te nemen aan een schoolreisjes.

In verband met wijzigingen in de wet werd door de gemeenteraad een nieuwe verordening vastgesteld voor het declaratiefonds. De kinderombudsman deed eerder een oproep aan gemeenten om meer te doen voor kinderen die in armoede opgroeien. Onder meer door activiteiten te vergoeden die heel belangrijk zijn voor opgroeiende kinderen. Deze oproep vormde mede de aanleiding voor de verruiming inkomensgrens. Meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten (volgens Binnenlands Bestuur 28 november 2015) ging Baarn al voor met het verhogen van de inkomensgrens.

De verhoging is ook mogelijk omdat staatssecretaris Jetta Klijnsma aan gemeenten extra budget ter beschikking heeft gesteld voor armoedebestrijding. Het voorstel dat door de PvdA werd ingediend samen met VVD, Groen Links, Christen Unie/ SGP, BOP en D66 werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Naast de verhoging van de inkomensgrens werd met het voorstel ook vergoeding van de kosten voor een internetabonnement toegevoegd aan de lijst met voorzieningen die voor vergoeding in aanmerking komen.

 

Anne Slingerland

Anne Slingerland

Wie ben je: ik ben Baarnse omdat ik me hier thuis voel, ook al ben ik geboren in het Oosten van het land (Hardenberg). Ik werk als directeur bij Stichting Mentorschap en woon samen met mijn man Jan-Jelle en dochters Julia (11) en Kato (9). Wordt opgetogen van: een wandeling of fietstochtje door de bossen rond

Meer over Anne Slingerland