Door Mark Eijbaard op 22 december 2016

Valse start mag pret niet drukken!

Gisteravond had het moeten gebeuren. Een stap vooruit in het opknappen en investeren in ons centrum. Helaas liep de avond anders. Voor alle betrokkenen was dit een redelijke domper en ook ik vond het erg jammer. Het was een mooie afsluiting van het jaar geweest.
Is er dan enkel reden tot klagen? Nee helemaal niet. Ons amendement om het centrumgebied in verkleinde vorm op te knappen werd in ruime meerderheid aangenomen. Ook ons amendement om € 36.000 beschikbaar te stellen om de coöperatie de ruimte te geven om te investeren in het centrum werd met ruime meerderheid aangenomen.
Twee amendementen die laten zien, dat als je goede alternatieve hebt voor een voorstel. Je met alle partijen het beleid bij kan sturen. Laat dan een voorbeeld zijn voor partijen die enkel klagend aan de zijlijn staan. Als je het ergens niet mee eens bent prima, maar kom dan ook met alternatieven en zeg hoe je het wel wil.

Helaas staakte de stemmen op het amendement over de rol van de regiegroep en hoe het toekomstige overleg er uit ziet. Jammer dat dit amendement, ondanks steun van het college, geen meerderheid kreeg. Door de 9-9 eindstand staakte de stemmen en komt het besluit terug in een extra raadsvergadering op 11 januari.

We stemmen dan ook nog over onze motie over het parkeren in het centrum. Daarvan vindt ook een meerderheid in de raad dat dit anders moet. Geen vrachtwagens meer op het laanplein, geen onnodig gebruik van parkeerplaatsen door winkeliers voor opslag en alle parkeerplaatsen binnen de blauwe zone.
Vanaf 11 januari kunnen we dus vol aan de bak met het centrum. Een winkelstraat die die aandacht verdiend. Sommige partijen doemdenken dat dit allemaal niet helpt. Ik zie het anders.

Laat het een opmaat zijn naar nieuw elan in de winkelstraat. Een hersteld vertrouwen. Dat de winkeliers zich weer prettig voelen in de winkelstraat en nieuwe energie hebben om er vol voor te gaan.

Onzin? Misschien, maar de wens is de vader van de gedachte.

En er zijn veel goede voorbeelden van hoe het kan. Kijk naar de inspanning van Wim Hoogeveen. Een winkelier waar vele een voorbeeld aan kunnen nemen. Heb respect voor ondernemers als Robert Batenburg (Bruna) die durven te investeren in een nieuwe winkel en kijk eens naar het resultaat. En niet te vergeten de coöperatie die met alle inspanningen het afgelopen jaar, menig evenement georganiseerd heeft. Dat we nog maar heel vaak vorstelijk mogen proeven in Baarn!

Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard