Door Anne Slingerland op 6 juli 2016

Toegang Lokale Team goed regelen

Sinds 2015 is in Baarn een Lokaal Team actief die problemen onder inwoners signaleert en zorgt dat kwetsbare inwoners op passende wijze worden geholpen. Inwoners die hulp nodig hebben kunnen zich niet zelf aanmelden bij het Lokale Team, maar hebben daarvoor een verwijzer nodig. Dat is wat ons betreft een onwenselijke drempel. Nu het college van plan is om een sociaal steunpunt op te richten stellen wij voor dat inwoners zich bij het sociale steunpunt kunnen melden en dan direct toegang kunnen krijgen tot het Lokale Team.

In de afgelopen maanden werd duidelijk dat voor inwoners onduidelijkheid bestaat over de aanmelding bij het Lokale Team. Dat bleek onder meer uit het persoonlijke relaas van een Baarnse moeder in een vergadering van de gemeenteraad. Zij moet onnodig veel drempels nemen om goede hulp voor haar autistische dochter te regelen. Eén van de problemen was de onduidelijkheid over hulp van het Lokale Team.

Samen met Groen Links en LTS Baarn dienden we op 6 juli een motie in. We zijn van mening dat het sociale steunpunt een goed initiatief is van het college. Door hier in ieder geval ook de toegang tot het lokale team te beleggen hopen we dat inwoners die zorg of ondersteuning nodig hebben hierbij zo min mogelijk drempels ervaren.  De motie werd aangenomen en daarmee kreeg het college ook de opdracht om inwoners hierover te informeren over de toegang tot het lokale team.

Anne Slingerland

Anne Slingerland

Wie ben je: ik ben Baarnse omdat ik me hier thuis voel, ook al ben ik geboren in het Oosten van het land (Hardenberg). Ik werk als directeur bij Stichting Mentorschap en woon samen met mijn man Jan-Jelle en dochters Julia (11) en Kato (9). Wordt opgetogen van: een wandeling of fietstochtje door de bossen rond

Meer over Anne Slingerland