Stoppen met ongevraagde folders in de brievenbus

Door Anne Slingerland op 10 december 2017

Als PvdA gaan we voorstellen om in Baarn alleen nog gevraagd reclamedrukwerk toe te staan. Wanneer dit voorstel wordt aangenomen, mogen alleen nog reclamefolders en huis aan huis bladen worden bezorgd bij adressen waar bewoners hiervoor expliciet toestemming geven. Die toestemming kan gegeven worden met een ja/ja (of ja/nee) sticker op de brievenbus. Bij huizen zonder sticker wordt dan geen reclamedrukwerk en geen huis-aan-huis blad bezorgd.

We vinden dat het niet meer past in deze tijd om ongevraagd en ongeadresseerd drukwerk huis-aan-huis te verspreiden. Dit leidt tot onnodig afval van papier en plastic. In Baarn werd in november het Baarns Klimaatakkoord ondertekend door diverse bedrijven en organisaties. De gemeente en alle politieke partijen ondertekenden het akkoord. De invoering van deze regels past bij het streven van Baarn om zoveel mogelijk klimaatneutraal en duurzaam te zijn. Volgens Milieu Centraal worden per huishouden zonder brievenbussticker gemiddeld 33 ongevraagde folders per jaar bezorgd, dat is ongeveer 34 kilo reclamedrukwerk. 3 op de 10 folders belandt bovendien direct bij het afval.

De gemeenteraad van Amsterdam heeft (op initiatief van de Partij voor de Dieren) in april 2016 al besloten het opt-in systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk in te voeren. De rechter heeft op 22 november 2017 de drukwerkproducten in het ongelijk gesteld in een rechtszaak die zij hadden aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, om de invoering van het opt-in systeem te voorkomen. Hiermee ligt ook voor andere gemeenten de
weg open om dit beleid in te voeren.

Het voorstel wordt op 20 december in de gemeenteraad besproken.

Anne Slingerland

Anne Slingerland

Wie ben je: ik ben Baarnse omdat ik me hier thuis voel, ook al ben ik geboren in het Oosten van het land (Hardenberg). Ik werk als directeur bij Stichting Mentorschap en woon samen met mijn man Jan-Jelle en dochters Julia (11) en Kato (9). Wordt opgetogen van: een wandeling of fietstochtje door de bossen rond

Meer over Anne Slingerland