Door Mark Eijbaard op 27 november 2014

Sportverenigingen ondersteunen, niet verrassen met boetes

Gisteravond tijdens de raadsvergadering heb ik, ondersteund door het CDA,LTS,CU/SGP en GL, een amendement ingediend wat sportverenigingen de juiste ondersteuning vanuit de gemeente gaat bieden, bij de uitvoering van hun alcoholbeleid.

Tijdens de informatieraad werd een presentatie gehouden over de mogelijkheid voor jongeren onder de 18 jaar om alcohol te kopen in sportkantines. Dit onderzoek wees uit dat dit makkelijk gaat en dat jongeren niet tot nauwelijks om hun ID gevraagd wordt.

De gemeente is sinds de invoering van de nieuwe drank- en horecawet verantwoordelijk voor de handhaving. Zij mag boetes uitdelen aan verenigingen, kroegbazen en supermarkten die toch alcohol verkopen aan jongeren onder de 18 jaar.

In het plan werden naar mijn mening de vrijwilligers achter de bar van sportverenigingen gelijk gesteld aan professioneel barpersoneel. Wat mij betreft mogen we van een vrijwilliger die (soms) achter de bar van zijn of haar vereniging helpt, niet hetzelfde verwachten als ervaren barpersoneel in onze Baarnse kroegen.

Wat ik daarbij wil voorkomen is dat verenigingen, die zich mogelijk onvoldoende bewust zijn van de verantwoordelijkheid die zij hebben, geconfronteerd worden met boetes en het mogelijk intrekken van de vergunning. Daar creëren we in mijn ogen geen begrip voor het beleid mee.

Daarom heb ik het college via dit amendement gevraagd, om de sportverenigingen voor te lichten over de verantwoordelijkheid die zij hebben en om ze actief met het alcoholbeleid in hun vereniging aan de slag te laten gaan.

Door verenigingen het verplichte ‘bestuursreglement Alcohol’ op te laten stellen, zijn zij actief bezig met het alcoholbeleid binnen de vereniging. Er moet daardoor bewust worden om gegaan worden met de scholing en instructies aan barvrijwilligers. Naar mijn mening vergroot dit alles het verantwoordelijkheidsgevoel van verenigingen en van haar vrijwilligers.

Lees het amendement terug: Amendement PvdA – 14RV000048 preventie- en handhavingsplan alcohol

 

Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard