Door Anne Slingerland op 8 augustus 2014

Schriftelijke vragen Partij van de Arbeid over buitensporige ontslagvergoeding RWA

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid (PvdA) heb ik bij het college om opheldering gevraagd over de ontslagvergoeding van een voormalig directeur van de RWA. Vooral het proces rondom het toekennen van deze vergoeding zonder medeweten van het bestuur van de RWA, zoals het er nu uitziet, roept bij mij vragen op.

Graag zie ik dat de budgetten gaan naar de mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben en niet naar bovenmatige bonussen en ontslagvergoedingen. Mede daarom ook heb ik tijdens de laatste raadsvergadering over dit onderwerp een motie ingediend.

Schriftelijke vragen van de Partij van de Arbeid

Jaarverslag van de RWA

Website van de RWA

Motie normering Topinkomens

Anne Slingerland

Anne Slingerland

Wie ben je: ik ben Baarnse omdat ik me hier thuis voel, ook al ben ik geboren in het Oosten van het land (Hardenberg). Ik werk als directeur bij Stichting Mentorschap en woon samen met mijn man Jan-Jelle en dochters Julia (11) en Kato (9). Wordt opgetogen van: een wandeling of fietstochtje door de bossen rond

Meer over Anne Slingerland