Door Mark Eijbaard op 3 februari 2015

Schriftelijke vragen over het gasontvangststation

Vandaag stuurde ik het college een aantal schriftelijke vragen over de situatie rondom het gasontvangststation aan de Drakenburgerweg. Lees hier meer berichten over het gasontvangststation.

Geacht college,

Op 3 december heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan inzake het beroep van Gasunie en Stedin tegen het besluit van de raad het bestemmingsplan ‘Baarn Noord’ vast te stellen.

Op 18 december ontving de raad een informatiebrief. Hierin werd het besluit van de RvS kenbaar gemaakt en is aangegeven dat het college zich aan het voorbereiden was op komende gesprekken met Gasunie en Stedin.

Uit de Baarnsche Courant van 2 februari maakt onze fractie op dat een eerste gesprek heeft plaats gevonden. Uit dit gesprek heeft de verantwoordelijk portefeuillehouder de conclusie getrokken dat dit voor de gemeente Baarn een minimale schadepost betekent van 1,5 miljoen euro.

Naar aanleiding van het gevoerde gesprek heeft de Partij van de Arbeid de volgende vragen aan het college:

 

  1. Wanneer heeft het gesprek met de Gasunie en Stedin plaatsgevonden?
  2. Wat was de intentie van dit gesprek en hoe is dit gesprek verlopen?
  3. Op welke informatie uit dit gesprek heeft de portefeuillehouder zijn inschatting van het schade bedrag opgemaakt?
  4. Welke kosten heeft het college in het verleden gemaakt om onderzoeken te laten doen door o.a. de KEMA om de situatie te legaliseren?
  5. Wanneer kan de raad een informatiebrief tegemoet zien die dieper ingaat op de situatie en in ieder geval antwoord geeft op de volgende opmerkingen:
    • Op basis van welke inschatting heeft het college destijds het besluit genomen dat het ‘Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)’ leidend zou moeten zijn en niet het activiteitenbesluit.
    • Op welke termijn kan een blijvende oplossing voor de ontstane situatie verwacht worden.
Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard