Door Rood in ’t Kort op 3 april 2013

Rood in ’t Kort april 2013

Vragen over verkoop Schaepmanflat

Fractievoorzitter Peter Blokker stelde in de raadsvergadering van 27 maart mondelinge vragen over de verkoop van één van de vier flats aan de Schaepmanlaan. De woningen zijn eigendom van Eemland en worden op dit moment gerenoveerd. Eemland Wonen heeft het voornemen om één van de vier flats te verkopen aan een investeerder. Hiermee verdwijnen 26 woningen uit de sociale huursector. De PvdA maakt zich zorgen over deze verkoop. Er staan al vele mensen op de wachtlijst voor een huurwoning en mede hierdoor verlaten jonge mensen soms noodgedwongen ons dorp.

Uit de antwoorden van de wethouder bleek dat het college (van burgemeester en wethouders) geïnformeerd is over het voornemen van Eemland Wonen. Het onderwerp wordt in mei in de gemeenteraad besproken. Het college zal dan een concept-zienswijze aan de raad voorleggen. Voor de verkoop wordt toestemming gevraagd aan de minister van binnenlandse zaken en onderdeel van de procedure is dat het college gevraagd wordt om de zienswijze.

We kijken met belangstelling uit naar de concept-zienswijze van het college en zullen deze in mei goed bekijken. Het behoud van voldoende woningen in de sociale vinden wij erg belangrijk. Zodat het ook voor  inwoners met een smalle beurs goed wonen is én blijft in Baarn.

 

Garantstelling koninginnedagviering

De PvdA-fractie diende samen met VVD en CDA een motie in voor een garantstelling door de gemeente voor de organisatie van Koninginnedag door het comité ‘Baarn huldigt oranje’. Een grootse viering van de troonswisseling hoort bij Vorstelijk Baarn en de activiteiten zijn voor de gehele gemeenschap. Het comité werft zoveel mogelijk sponsors en dit verloopt succesvol. Verwacht wordt dat het comité in staat zal zijn de volledige begroting te dekken door bijdragen van sponsors. Doordat de motie voor garantstelling werd aangenomen word het financiële risico voor het comité verkleind.

Rood in ’t Kort

Rood in ’t Kort

De Rood in ’t Kort is de maandelijkse nieuwsbrief van de Partij van de Arbeid in Baarn. Via de nieuwsbrief informeren wij de Baarnaars over de gebeurtenissen in de Baarnse politiek en die van de Partij van de Arbeid in het bijzonder.

Meer over Rood in ’t Kort