Door Anne Slingerland op 6 juli 2016

Regelingen voor minima beter onder de aandacht brengen

In de vergadering van 7 juli dienden we als PvdA samen met Groen Links en LTS Baarn een voorstel in om inkomensondersteunende maatregelen beter onder de aandacht te brengen van minima. Uit een evaluatie blijkt dat de verschillende regelingen (zoals declaratiefonds en bijzondere bijstand) maar deels benut worden door de doelgroep. We vermoeden dat inwoners niet altijd bekend zijn met de mogelijkheden of deze niet altijd weten te vinden.

Het college heeft aangekondigd naar aanleiding van de evaluatie het beleid op het gebied van minimaregelingen in 2017 aan de hand van de evaluatie te willen herzien. Als onze motie wordt aangenomen krijgt het college de opdracht om er in de tussentijd al voor te gaan zorgen dat de doelgroep beter bereikt wordt. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van de contacten die er zijn met inwoners die mogelijk behoefte hebben aan inkomensondersteuning, in het kader van uitkeringen bijvoorbeeld of wanneer zij om zorg of ondersteuning vragen bij de gemeente. Helaas werd deze motie niet aangenomen.

Een motie die we in dezelfde vergadering samen met Groen Links, BOP, LTS en ChristenUnie/SGP indienden om de schuldhulpverlening te verbeteren werd wel aangenomen. Doel van die motie is onder meer om het lokaal team en het (nog op te richten) sociaal steunpunt goed toe te rusten om mensen met schulden goed te helpen en gebruik te maken van de de mogelijkheid om mensen met schulden een adempauze van een half jaar te geven.

Anne Slingerland

Anne Slingerland

Wie ben je: ik ben Baarnse omdat ik me hier thuis voel, ook al ben ik geboren in het Oosten van het land (Hardenberg). Ik werk als directeur bij Stichting Mentorschap en woon samen met mijn man Jan-Jelle en dochters Julia (11) en Kato (9). Wordt opgetogen van: een wandeling of fietstochtje door de bossen rond

Meer over Anne Slingerland