Door De fractie op 5 april 2014

Voldoende aanknopingspunten voor verdere coalitievorming

Afgelopen vrijdag heeft een afvaardiging van onze fractie opnieuw gesproken met onderhandelaars van de BOP, D66 en GroenLinks. In alle tot nu toe gevoerde gesprekken is genoeg overeenstemming gebleken over de mogelijke inhoud van een coalitieakkoord. De partijen hebben dan ook in gezamenlijkheid afgesproken om te werken aan zo’n akkoord.

Persbericht wat gestuurd is aan de lokale media en alle raadsleden:
Vrijdagavond 4 april hebben de fracties van de BOP, D66, GroenLinks en PvdA een constructief gesprek gevoerd over de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders. De partijen zien op basis van geuite wensen en standpunten voldoende elementen om gezamenlijk tot een akkoord te komen. Er zijn dan ook werkafspraken gemaakt die moeten leiden tot een coalitieakkoord.