Door De redactie op 10 juli 2013

PvdA wil dat college snel werk maakt van revitalisatie parkeerterrein Laanstraat

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 10 juli 2013 werd een motie van PvdA, VVD, CDA en D66 aangenomen, waarin deze partijen het college vroegen om zo spoedig mogelijk te starten met revitalisering van het parkeerterrein Laanstraat.

In de motie wordt het college onder meer verzocht om overleg te voeren met de coöperatie van winkeliers, ondernemers en de dorpsmanager over de mogelijkheden voor het concentreren (indikken) van het centrumwinkelgebied. Ook dringen de indieners van de motie aan op een onderzoek naar de behoefte aan parkeerruimte, rekening houdend met mogelijke wijzigingen in het winkelgebied.

Met de Aldi en C1000 moet overleg plaatsvinden over hun toekomstplannen en wensen binnen het gebied, uitgaande van de inpassing binnen bestaande bouwvlakken. Met de andere grondeigenaren en/of hun vertegenwoordigers worden de mogelijkheden en wensen voor nieuwbouw c.q. verbeteringen in de bestaande situatie te besproken.

De motie vraagt het college om de raad steeds betrokken en op de hoogte te houden van de voortgang van alle activiteiten en een duidelijk tijdpad aan te geven. Wanneer de verschillende onderzoeken en overleggen worden gerealiseerd en afgerond verwachten de  indieners van de motie ene voorstel voor een vervolgtraject.

Lees hier de volledige motie.

Motie Laanstraat parkeerterrein en centrum