Door Mark Eijbaard op 5 maart 2015

PvdA wil snelle oplossing na terugtreden D66

D66 Baarn heeft ons op donderdagavond 5 maart laten weten zich terug te trekken uit de coalitie. Als Partij van de Arbeid betreuren we deze beslissing van D66.
Deze tijd, waarin veel veranderingen voor gemeenten plaatsvinden vraagt bestuurlijke daadkracht.
Als Partij van de Arbeid hebben we steeds onze verantwoordelijkheid genomen. Ondanks verlies bij de verkiezingen hebben we weloverwogen besloten mee te doen in de coalitie. Wij staan volledig achter het coalitieprogramma dat we met BOP, D66 en GroenLinks hebben gesloten.
De wethouders van D66 en de BOP hadden het moeilijk. Een coalitiepartij heeft een andere verantwoordelijkheid dan een oppositiepartij.
Wij willen nog steeds het programma uitvoeren zoals afgesproken. Onze standpunten zijn onveranderd. Onze wethouder Peter Blokker werkt vanaf april voortvarend en heeft onder meer de nieuwe zorgtaken op zich genomen. Ook heeft hij op kundige wijze met enige regelmaat zijn collega-wethouders vervangen.
Wat ons betreft zorgen we snel voor een oplossing. Als Partij van de Arbeid Baarn blijven wij ons inzetten voor onder meer goede zorg, onderwijs en voorzieningen voor alle Baarnaars.

Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard