Door Rood in ’t Kort op 30 november 2012

Rood in ’t Kort november 2012

PvdA wil helderheid integriteit voorzitter commissie Wintertuindoor: Peter Blokker, fractievoorzitter

Deze raadsvergadering stond vooral in het teken van het terugtreden van Frans Luiten (VVD) als voorzitter van de Wintertuincommissie. Voor alle duidelijkheid even terug in de tijd……..

Het zal u niet ontgaan zijn, dat de vervallen kas van het Cantonpark, ook wel de Wintertuin genoemd, grondig is gerenoveerd. Met forse subsidies van het Rijk en de Provincie is deze kas weer een van de parels van Baarn geworden. Maar…investeren is een maar exploiteren is twee ! Welke partij kan en wil aan de gemeentelijke huurvoorwaarden voldoen, waaronder een jaarlijkse huur van 60.000,= en investeren in een klimaatinstallatie ? En daarna moet er ook nog geld worden verdiend !

Uit de gemeenteraad is een commissie gevormd, aangevuld met ambtelijke ondersteuning. Deze club wijze mannen wordt aangevoerd door wethouder Jan Baerends.

Na een grondige procedure is de heer Jan Willem Jansen (ja, u kent hem als voormalig CDA-raadslid) vooralsnog overgebleven als belangrijkste kandidaat voor de exploitatie van de Wintertuin. Op dit moment werkt hij aan een businessplan en zal de commissie binnenkort deze plannen beoordelen en mogelijk de exploitatie aan hem gunnen.

Tot zover in het kort de procesmatige kant, maar uiteraard zijn daar mensen bij betrokken (geweest). En daar wringt de schoen….

Naar nu blijkt heeft Frans Luiten connecties (prive en zakelijk) met de heer Jansen, hetgeen een zuivere beoordeling van de plannen van Jansen in de weg heeft gestaan. De integriteitspositie van Luiten is hierdoor onder grote druk komen te staan en heeft hij vorige week besloten uit deze commissie te stappen.

Tijdens deze Raadsvergadering heeft hij een verklaring afgegeven, waarin hij het een en ander heeft uitgelegd en zijn excuses aangeboden. Maar is hier alles mee afgedaan ? Nee, want bij de fractie van de PvdA leeft nog een aantal vragen. Is de juiste aanbestedingsprocedure gevolgd, waarom is Luiten pas recent uit de commissie gestapt, waarom is er informatie achtergehouden, integriteit van de gehele Raad/politiek is geschaad.

Tijdens een door o.a. onze fractie aangevraagd extra Presidium (vergadering van fractievoorzitters die onder meer het goed functioneren van de raad bewaakt) zullen deze vragen/opmerkingen op korte termijn aan de burgemeester worden voorgelegd en om helderheid worden gevraagd.

Al met al een slechte zaak voor onze gemeentepolitiek in het algemeen en de integriteit en handelen van Raadsleden in het bijzonder. Het maakt eens te meer duidelijk: Wees als politicus open, duidelijk en eerlijk, hanteer geen dubbele agenda en realiseer je dat je handelen onder een vergrootglas komt te liggen. Maar bovenal: Wees integer !

Tijdens deze Raadsvergadering werd ook nog de Huisvestingsverordening 2013 vastgesteld en besloten, tegen het voorstel van het college in, geen chemische middelen bij de onkruidbestrijding te gebruiken.

Ton v.d. Linden en ik verlieten echter met een kater (niet door overmatig alcoholgebruik) deze Raadsvergadering. Zijn wij nu volledig op de hoogte gebracht of worden er toch dubbele agenda’s gehanteerd ? Binnenkort weten wij meer.

 

Het bleef nog lang onrustig rondom de Wintertuin…………

Rood in ’t Kort

Rood in ’t Kort

De Rood in ’t Kort is de maandelijkse nieuwsbrief van de Partij van de Arbeid in Baarn. Via de nieuwsbrief informeren wij de Baarnaars over de gebeurtenissen in de Baarnse politiek en die van de Partij van de Arbeid in het bijzonder.

Meer over Rood in ’t Kort