Door Mark Eijbaard op 10 maart 2015

‘Weglopen Koudstaal schadelijk voor Baarn’

Demissionair wethouder Koudstaal heeft op 10 maart de raad zijn ontslag aangeboden. Als fractie van de Partij van de Arbeid vinden we dit een onverantwoord besluit dat schadelijk is voor Baarn en haar inwoners.

Sinds D66 een week eerder het vertrouwen in de coalitie had opgezegd heeft de BOP (de partij van Koudstaal) geprobeerd een nieuwe coalitie te vormen. Zij zijn daar niet in geslaagd en Koudstaal heeft daarop besloten per direct te vertrekken.

De overgebleven leden van het college, wethouders Blokker (PvdA) en Breukelaar (GroenLinks) nemen hun verantwoordelijkheid en blijven hun wethouderstaken vervullen tot een nieuw college is aangetreden. Wethouder Koudstaal had onder meer de zorgportefeuille WMO en de Wintertuin onder zich. Kwesties die vragen om een voortvarende aanpak. Baarn is dan ook allerminst gediend met het besluit van de wethouder van de BOP om per direct zijn functie neer te leggen.

Wethouder Blokker is bereid gevonden om de belangrijke WMO portefeuille van Koudstaal over te nemen, zodat de zorg die wij als Baarn bieden op dit gebied door het besluit van de BOP niet in gevaar komt.

Als PvdA staan we open voor een gesprek met partijen die een constructieve bijdrage willen leveren om de huidige crisis op te lossen. De prioriteit ligt wat ons betreft bij een stabiel bestuur voor Baarn en wij blijven ons hard maken voor onder meer goed onderwijs, goede zorg, huisvesting en betaalbare voorzieningen voor iedereen.

Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard