Door op 19 mei 2013

PvdA kritisch t.o.v. verkoop Schaepmanflat door Eemland Wonen

De PvdA heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering op 27 maart jl. de verkoop van één van de flats aan de Schaepmanlaan ter discussie gesteld. Momenteel worden de flats grondig gerenoveerd en uitgebreid met een extra woonlaag, het zo geheten optoppen.

Om deze bouwkosten te kunnen financieren heeft de eigenaar van deze flats, te weten Eemland Wonen, besloten één flatgebouw te verkopen aan een beleggingsmaatschappij. Een aantal wooneenheden wordt te koop aangeboden voor 110.000,- en de meesten worden verhuurd voor ca. 730,- per maand. Door een dergelijke huurprijs te vragen komen deze wooneenheden buiten de sociale huursector te vallen en kunnen aan iedereen worden verhuurd. Ook aan mensen van buiten Baarn!

De PvdA is niet tegen de verkoop van deze flat door Eemland Wonen. Wel vindt zij, dat, als Eemland Wonen de flat wil verkopen, deze in de eerste plaats aan mensen uit Baarn aangeboden zouden moeten worden. In Baarn is naast veel vraag naar sociale huur, ook veel vraag naar sociale, betaalbare koopwoningen voor starters. Het zou in onze ogen een gemiste kans zijn, als de Baarnse starters hier geen gebruik van zouden kunnen maken.

Bovendien maakt de PvdA zich grote zorgen over een toenemende vermindering in Baarn van het aantal betaalbare woningen voor mensen met een smallere beurs.  Het is genoegzaam bekend dat het toegewezen krijgen van een huurwoning tussen de € 500,- en 600,- een lot uit de loterij is. Over woningen onder deze huurprijs maar helemaal niet te spreken.

Natuurlijk is er in Baarn ook een grote vraag naar huurwoningen duurder dan € 600,- maar dan praten wij over een heel andere groep woningzoekenden; géén jongeren en mensen met een smalle beurs ! Er zijn vele voorbeelden van jongeren, die uit Baarn vertrekken om in de regio (goedkoper) te gaan wonen.

Op 22 mei a.s. wordt de verkoop van deze Schaepmanflat en de bijbehorende gevolgen voor het eerst expliciet in de gemeenteraad besproken. De PvdA zal zich dan zeer kritisch opstellen en pleiten voor behoud van de wooneenheden voor de sociale sector.