Door De redactie op 29 december 2011

PvdA in Baarn blikt terug, kijkt naar de toekomst en lanceert nieuwe website

Tijdens een actie in de Laanstraat op 17 december jl. hebben veel Baarnaars van de gelegenheid gebruik gemaakt om een wens in de PvdA-kerstboom te hangen. Op 22 december konden de Baarnse PvdA-leden daar nog hun eigen wensen aan toevoegen tijdens de jaarlijkse kerstborrel, waarbij tevens werd teruggeblikt op het jaar 2011. In het bijzonder in de laatste maanden van het jaar werden door de gemeenteraad, op initiatief van de fractie van de PvdA, belangrijke beslissingen genomen.

Terugblik 2011

Afgelopen november heeft de gemeenteraad het ontwerp milieubeleidsplan 2012-2015 vastgesteld Een amendement van de PvdA (in samenwerking met Groen Links), heeft er voor gezorgd dat er op dit onderwerp geen bezuinigingen plaatsvinden. Milieu wordt hierdoor daadwerkelijk geïntegreerd in alle andere taakvelden binnen de gemeente Baarn. Dit vindt plaats binnen de bestaande begrote milieubudgetten, waarbij extra investeringen niet noodzakelijk zijn.

In dezelfde raadsvergadering werd een amendement van de PvdA aangenomen om het gemeentelijke dekkingspercentage voor de gymnastieklokalen en sportcentrum De Trits voor 2012 vast te stellen op 70%. Hiermee werd o.a. voorkomen dat huurders (voornamelijk sportverenigingen) in 2012 geconfronteerd worden met onverwachte huurverhogingen en de huurders en het bestuur van sportcentrum De Trits voldoende tijd hebben om te anticiperen op hun toekomstige financiële positie.

Tijdens de raadsvergadering in december werd in meerderheid een amendement aangenomen om op zondag minimaal één supermarkt open te laten op de zondagavond. Reden voor dit amendement was het succes in omliggende gemeenten van de openstelling van supermarkten en het feit dat de nieuw vast te stellen verordening winkeltijden Baarn 2011, hiervoor de gelegenheid bood.

Wensen

Er werden ruim 100 wensen in de boom gehangen. Een groot deel van die wensen had te maken met het centrum/ Laanplein. Meer tegenstanders dan voorstanders voor het Laanplein. Daarnaast werden zorgen geuit over het behoud van het winkelaanbod en de sfeer in het centrum.

Zorgen zijn er ook over verkeerssituaties op diverse plekken. In het centrum met name wat betreft parkeren en de oversteek bij de Brink. Maar ook op diverse andere plekken in het dorp zijn verkeerssituaties die volgens Baarnaars problemen opleveren. De fractie zal in 2012 bekijken of en op welke manier er in deze situaties verbetering kan plaatsvinden.

Enkele opmerkingen gingen over het ophalen van huisafval. Hier werd een aantal suggesties ter verbetering gedaan, die, waar mogelijk, zullen worden besproken met de betreffende afdeling van de gemeente.

Naast een aantal algemene wensen vond de PvdA ook wensen t.a.v. vrije tijd. Er werd gewenst dat de Speeldoos behouden blijft en er voldoende aanbod van betaalbare sport blijft. Ook het zorgen voor betaalbare woningen, in het bijzonder voor jongeren, wordt door een flink aantal mensen aangegeven als punt van zorg. De PvdA-fractie heeft dezelfde wensen en zorgen op deze punten en zal zich er in 2012 voor blijven inzetten dat Baarn voor een ieder een prettige en veilige woonomgeving is met een behoorlijk voorzieningenniveau.

Een volledig overzicht van de wensen is vanaf 30 december te lezen op de (vernieuwde) websitewww.pvdabaarn.nl.

Nieuwe website

Na een aantal maanden voorbereiding, heeft de PvdA sinds kort een nieuwe website:www.pvdabaarn.nl

De PvdA Baarn is druk bezig om op diverse manieren dichter bij de burger te komen. Omdat de bestaande website www.baarn.pvda.nl geen mogelijkheden bood om de website te integreren met social-media als facebook en twitter, heeft zij besloten om een compleet nieuwe site te lanceren.

De nieuwe website biedt alles wat de oude had, maar dan meer. Zo is er een complete integratie met twitter. Gebruikers (leden en niet-leden) kunnen zich registreren met hun twitter-account. Daarnaast is het mogelijk om pagina’s, blogs, poll’s en enquêtes te delen via facebook en twitter.

Hierdoor kunnen geïnteresseerde altijd direct het nieuws van de PvdA delen via hun eigen twitter- of facebookaccount.

Daarnaast is er ook een forum. Op dit forum kunnen Baarnaars met elkaar in discussie over lokale onderwerpen, op diverse vlakken.

Elk nieuwsartikel op de website is voorzien van tags. Dit zorgt ervoor dat gerelateerde nieuwsberichten makkelijk te bereiken zijn door te klikken op de tags die bij het bericht horen. Plaats de PvdA een bericht op de website over bijvoorbeeld het sportpark, dan kunt u nu snel alle gerelateerde berichten vinden over dit onderwerp, door gebruik te maken van de tags.

Ook is er een uitgebreid contactformulier. Via dit formulier kunt u uw vraag stellen aan de fractie, het bestuur, de redactie van onze nieuwsbrief.

Alle nieuwsberichten vanaf 2008 zijn omgezet naar de nieuwe website en voorzien van tags, zo kunt u alle relevante berichten terug vinden over de zaken die er op dit moment spelen.

Gaat u ook eens kijken op www.pvdabaarn.nl en meldt u aan als gebruiker, dan kunt u reageren op nieuwsberichten, mee discussiëren in het forum en ontvangt u maandelijks de Rood in ‘t Kort met nieuws van bestuur en fractie.