Door op 6 juli 2011

PvdA houdt zich aan verkiezingsbeloftes centrumplan

In de raadsvergadering van 29 juni stemde de gemeenteraad over het voorontwerpbestemmingsplan voor het nieuwe ‘Laanplein’. Vooraf had de fractie van de PvdA grote vraagtekens bij diverse onderdelen van dit plan. Zij uitte deze bezwaren tijdens de debatronde op 16 juni.

“Géén betaald parkeren en ook sociale huur in het plan!” Dat waren de harde voorwaarde die fractievoorzitter Peter Blokker stelde om voor dit plan te kunnen stemmen. “Dat is wat we onze kiezers hebben beloofd en daar staan wij als partij voor.” Tijdens de debatavond beloofde de wethouder aan de PvdA te onderzoeken hoe parkeren gratis kon worden en op welke manier sociale huur vormgegeven kon worden.

Tijdens de raadsvergadering van 29 juni herhaalde Blokker nogmaals het standpunt van de partij. “Parkeren gratis en sociale huur in het plan, dat zijn de voorwaarden van de PvdA om voor dit plan te stemmen.”

De wethouder kon de fractie van de PvdA op alle punten tegemoet komen. Parkeren wordt gratis op vrijdag en zaterdag in de blauwe zone. Van de 26 sociale koopwoningen, worden er 6 sociale huurwoningen. De projectleider zal hiervoor contact leggen met diverse woningcorporaties. Mocht hij hier voor de bouw niet uitkomen met een van de partijen, dan zal de projectleider dit in eerste instantie voor zijn rekening nemen.

“Verheugd, blij en opgelucht, dat ben ik met de uitkomst van de vergadering”, verklaarde Peter Blokker na afloop. “Gratis parkeren en sociale huur waren voor ons echt belangrijke punten en we zijn blij dat de wethouder ons hierin zo tegemoet gekomen is.”

Peter Blokker: “We moeten altijd kritisch blijven staan tegenover plannen van het college, maar we gaan die niet afschieten om het afschieten. Baarn moet vooruit. Dit centrumplan loopt al een paar jaar, als gemeente en fractie hebben we veel energie gestoken in de haalbaarheid van dit plan. Het is positief dat we met een ruime meerderheid ja hebben gezegd tegen dit plan. Als dit plan over een aantal jaar gerealiseerd is kunnen we tevreden terug kijken dat we gezamenlijk, fracties, college en ontwikkelaars, dit plan hebben gerealiseerd. Dat parkeren dan gratis is en mensen daar ook kunnen huren, dat zijn dan de verdiensten van de PvdA.”