Door op 10 november 2011

PvdA-fractie laakt halsstarrige houding gemeente

De PvdA-fractie heeft B&W op 9 november schriftelijke vragen gesteld over de voortgang van het overleg met Gasunie over het gasontvangststation aan de Drakenburgerweg. Appartementencomplex De Wiekslag is te dicht naast het gasontvangststation gebouwd. De gemeente werkt aan een oplossing in overleg met de Gasunie (eigenaar van het gasontvangststation). Het lijkt erop dat dit proces door de halsstarrige houding van zowel de gemeente als de Gasunie onnodig lang duurt. Fractievoorzitter Peter Blokker stelde daarom schriftelijke vragen aan het college.

De vragen gaan vooral over wat er tussen de uitnodiging voor een gesprek op 20 juni en heden is gebeurd. Het is niet duidelijk of er inmiddels een gesprek heeft plaatsgevonden tussen de gemeente en de Gasunie. Als dit gesprek heeft plaatsgevonden wil de fractie dat de raad geïnformeerd wordt over de resultaten.