Door Mark Eijbaard op 10 maart 2015

Prioritet nu stabiel bestuur voor Baarn

Maandagavond 9 maart heeft de fractie van de BOP laten weten de formatieopdracht voor het vormen van een nieuwe coalitie terug te geven. De VVD (de op een na grootste partij sinds verkiezingen in maart 2014) neemt deze opdracht nu over.

Wij betreur en dat het coalitieprogramma niet verder uitgevoerd kan worden. In deze tijd van veel nieuwe verantwoordelijkheden voor de gemeente is bestuurlijke continuïteit juist van belang. Daar komt bij dat de kwesties Wintertuin, het centrum en het gasontvangststation bij de Wiekslag vragen om een spoedige en voortvarende aanpak.
Als PvdA staan we open voor een gesprek met partijen die een constructieve bijdrage willen leveren om de huidige crisis op te lossen.

Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard