Door Anne Slingerland op 20 november 2013

Prettig wonen in Baarn

Bij het jongerendebat op het Baarnsch Lyceum afgelopen voorjaar werd iedere stelling in het debat met een kort filmpje van de leerlingen geïntroduceerd. Eén filmpje begon met beelden van grote villa’s en lange oprijlanen in Hoog Baarn. Vervolgens keken we naar een rijtje eensgezinswoningen in de Vogelbuurt. De stelling luidde: Er moeten sociale huurwoningen gebouwd worden in Hoog Baarn. De meeste leerlingen waren het niet met deze stelling eens. Ik denk ook niet dat het een goed idee is.

Als PvdA vinden we het wél belangrijk dat er voldoende sociale huurwoningen, starterswoningen en woningen voor jonge gezinnen beschikbaar blijven in Baarn. Dat is nu niet het geval. Deze groepen komen moeilijk aan een huis. Zij kijken daardoor sneller naar omliggende plaatsen. En dat is jammer. Voor deze mensen, die graag hun leven verder willen opbouwen in Baarn. Maar ook voor het dorp, want juist jonge mensen en jonge gezinnen dragen er aan bij dat Baarn een levendig dorp blijft.

Eén van onze speerpunten voor de komende jaren is bouwen voor betaalbaar wonen. Van de nieuwbouw reserveren we tenminste 25% voor woningen in de sociale sector, zowel huur- en als koopwoningen.

Prettig wonen heeft natuurlijk niet alleen te maken met een huis en de beschikbaarheid daarvan. De straat en de buurt spelen ook een rol. Iedere Baarnaar heeft andere prioriteiten. Mijn buurman vindt parkeerruimte voor de deur heel belangrijk terwijl ik het veel belangrijker vind dat onze kinderen veilig kunnen spelen.

We willen graag weten hoe Baarnaars hun woonomgeving ervaren en komen daarom op donderdag 21 en zaterdag 23 november langs om ernaar te vragen. We gaan huis aan huis in gesprek met inwoners van Baarn om van hen te horen welke zorgen zij hebben over hun woonomgeving en welke kansen zij zien. Ik hoop dat veel mensen bereid zijn hun ideeën met ons te delen!

Anne Slingerland

Anne Slingerland

Wie ben je: ik ben Baarnse omdat ik me hier thuis voel, ook al ben ik geboren in het Oosten van het land (Hardenberg). Ik werk als directeur bij Stichting Mentorschap en woon samen met mijn man Jan-Jelle en dochters Julia (11) en Kato (9). Wordt opgetogen van: een wandeling of fietstochtje door de bossen rond

Meer over Anne Slingerland