Door De fractie op 25 augustus 2016

Petje af voor vertrekkend wethouder Baerends

Wethouder Jan Baerends (CDA) heeft bij de gemeenteraad zijn ontslag ingediend vanaf 1 oktober 2016. Hij stop om gezondheidsredenen.  Wij kijken terug op een prettige samenwerking en betreuren het dat hij om gezondheidsredenen moet stoppen. De heer Baerends is  actief geweest in de Baarnse politiek,  als lid van de gemeenteraad en als wethouder. Wij nemen ons petje af voor zijn jarenlange inzet voor de publieke zaak!

Het college bekijkt hoe met de ontstane situatie wordt omgegaan. De gemeenteraad zal daar zo spoedig mogelijk over worden geïnformeerd. Wij kijken uit naar de berichtgeving hierover vanuit  het college.

Het bericht over het vertrek van de heer Baerends is ook te lezen op de website van de gemeente Baarn.