Door De fractie op 27 juni 2015

Partij van de Arbeid blij met aanpak verkeersveiligheid bij scholen en aanpak sluipverkeer

In de raadsvergadering van 24 juni heeft de raad een positief besluit genomen over het beschikbaar stellen van krediet voor de aanpak van de verkeersveiligheid rondom scholen en kinderopvanglocaties.

Wat de Partij van de Arbeid betreft een schoolvoorbeeld hoe je als gemeente voortvarend en in samenspraak met de buurt en scholen aan de slag gaat. Toenmalig wethouder Blokker (PvdA) heeft op deze twee punten een voortvarende aanpak getoond en werk gemaakt van twee verkiezingsbeloften van onze partij.

De maatregelen met betrekking tot het sluipverkeer moeten zorgen dat automobilisten vanaf de A1 en de A27 ontmoedigd worden om hun route te verlegen via de kern van Baarn. Binnen de raad was over de verschillende maatregelen nog wel discussie. De maatregelen zijn opgesteld in overleg met bewoners langs de ergste sluiproutes en de verkeerscommissie, allen hebben aangegeven unaniem achter deze maatregelen te staan. Wij zijn blij dat de raad nu ook definitief ‘ja’ heeft gezegd tegen deze maatregelen. Over een jaar kunnen we dan evalueren of alles ook uitgepakt heeft, zoals het is bedacht. Dit heeft de wethouder tijdens de debatraad ook toegezegd.

De inrichting van de openbare ruimte rondom scholen en kinderopvanglocaties krijgt in Baarn eenzelfde vervolg als de huidige situatie rondom de Aloysiusschool. Kinderen moeten veilig naar school kunnen, ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat dit ook veilig kan. De aanpak die nu gekozen is, zorgt ervoor dat de situatie rondom de Aloysiusschool verbeterd is. Daarmee neemt ook de veiligheid voor de kinderen en hun ouders toe.