Door Mark Eijbaard op 29 oktober 2015

Parkeernorm rammelt bij ontwikkeling Nieuw Baarnstraat

Tijdens de afgelopen raadsvergadering spraken we over de ontwikkeling rondom de Nieuw Baarnstraat. De afgelopen week heb ik daarover veel contact gehad met Tino Schouten van de LTS. De Partij van de Arbeid is in dit stuk opgetrokken met de LTS en onderstaand verhaal komt dan ook mede dankzij de inbreng van Tino tot stand.

De plannen op zichzelf maken ons enthousiast. Ja het is goed dat er wat aan deze lege plekken gaat gebeuren. En naar onze smaak zijn de gepresenteerde plannen niet verkeerd. Het is een verrijking voor de huidige situatie.

Maar het voorstel rammelt volgens ons. En het rammelt te veel, eigenlijk staat het plan te schudden. En dat komt door twee zaken.

Hoewel wij integraal niet in de mond willen nemen, is er een grotere ontwikkeling mogelijk dan het huidige plan. De wethouder gaf aan dat hij gepoogd heeft om de partijen bij elkaar te brengen. Maar dat zijn verwachting is dat dit geen verandering zal brengen in de situatie. In een mail die ik van de heer van Zandvoort ontving maak ik op dat er geen gesprek is geweest. Dit noopt mij wel tot het stellen van een aantal vragen aan de wethouder.

Naar aanleiding van het gesprek met de heer van Zandvoort heeft u gepoogd partijen bij elkaar te brengen;
a. Op welke wijze heeft u dit gedaan;
b. Wat zijn de toezeggingen geweest van de projectontwikkelaar om dit gebied?
c. Waarop baseert u u voorlopige conclusie dat een gesprek niet tot een ruimere aanpak van het plangebied zal leiden?

En dan is er nog het parkeren. Parkeren is een groot onderwerp binnen onze gemeente. En gezien de historie is het belangrijk dat hier zorgvuldig mee om wordt gegaan. Wij hebben daarover een brief ontvangen. En eerlijk gezegd voorzitter, ik snap er niets van. En dat is niet de eerste brief die ter verduidelijking wordt gestuurd, het geheel vele male ingewikkelder maakt.

De parkeerbehoefte is vastgesteld op 35 parkeerplaatsen. Met een aanwezigheidspercentage rekenend van 90% kom je daarmee afgerond op 31,5 parkeerplaatsen. Ik heb altijd geleerd dat je afrondt naar boven vanaf een half, maar goed 31 parkeerplaatsen. Dit is enkel voldoende voor de appartementen/woningen. De commerciële ruimte op de begane grond heeft zijn geheel eigen behoeftes. Het feit dat dit volgens de brief geen invloed heeft bestrijden wij ten zeerste. Ook de onderbouwing hiervan is nihil. Er staat eigenlijk, dit is gewoon zo. Voorzitter, ik zou hier graag een uitleg van hebben van de wethouder.

Dat er in het vervolg van de beantwoording gesproken wordt over het kunnen laten vervallen van plaatsen, omdat er ruimte in de openbare ruimte is, is mij ook abracadabra. Waar komen die plaatsen dan vandaan? Hebben we op eens geen parkeerprobleem meer in ons centrum? Waar is dat aantal van vier op gebaseerd? Ik hoor dit graag van de wethouder.

En dan de commerciële ruimte voorzitter. Bij lichte horeca zijn dit als snel 5 plaatsen. En met een 90% norm, is dit 4,5. Dat zijn gewoon 5 plaatsen dus. Met die vier plaatsen die weggegeven worden uit het omliggende gebied en de 5 plaatsen voor de lichte horeca, lijkt het hier niet te kloppen en mis je 9 plaatsen. Een terechte conclusie van de CU/SGP.

En dan te bedenken dat we al een aantal ontwikkelingen in het centrum hebben afgewezen, vanwege de parkeerbalans. Dat er voor een van deze afwijzingen een rechtszaak loopt. Dat mijn gevoel mij zegt dat dit plan marchandeert met de parkeernormen en dat we daarmee de plannen ongelijk behandelen.

Dit was mijn volledige inbreng gisteravond. Tijdens een schorsing probeerde de wethouder en de ambtenaar nog duidelijkheid te verschaffen. De coalitiepartijen gingen mee in dit ondoorzichtige verhaal. Kort gezegd, omdat er ooit twee winkels waren en deze winkels ook geen parkeerplaatsen hadden, hoeft de ontwikkelaar eigenlijk 12 plaatsen minder op te leveren. Op basis van welke informatie en welke berekening dit gebaseerd is, blijft mij abracadabra.

Verbaast het mij dan dat de coalitie voorstemt? Nee dat niet, mogelijk had ik als een coalitiepartner mijn wethouder ook wel het voordeel van de twijfel gegeven. Wat mij wel verbaast, is dat de de wethouder hiermee weg komt zonder enige uitleg te geven. Letterlijk vroeg hij om hem te vertrouwen dat het klopt. Ik zeg dan: “vertrouwen is goed, controleren is beter”. In het verleden was de VVD (bij niet eigen wethouders) veel scherper op ondoorzichtige redevoeringen van het college. Omdat het ondoorzichtige verhaal geen duidelijkheid schiep in de parkeerbalans, hebben wij tegen dit plan gestemd. Het punt kreeg daarmee een wij/zij (10-9) coalitie/oppositie stemverhouding.

Over het zelfstandig wonen onder de kap wordt op een later moment nog gesproken. De wethouder heeft belooft met een concreet voorstel terug te komen naar de raad.

Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard