Door De redactie op 7 mei 2017

Oproep kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018

In maart 2018 wordt een nieuwe gemeenteraad gekozen. De Partij van de Arbeid doet mee en in de komende maanden wordt de lijst samengesteld. Draag jij de PvdA en de gemeente Baarn een warm hart toe? Dan nodigen we je van harte uit om je aan te melden!

Als je belangstelling hebt voor de raad en je afvraagt of het wat voor je is, kun je contact opnemen met de voorzitter van de afdeling, Kees van Beukering, voorzitter PvdA afdeling Baarn, telefoon 06-20390014, Bestevaerweg 15, 3742 RW Baarn, keesvanbeukering@planet.nl

Procedure

Je aanmelding als kandidaat raadslid ontvangen we graag vóór 18 september 2017 per mail of per brief aan de voorzitter. We ontvangen graag je motivatie en cv. Na ontvangst daarvan sturen we  de interne bereidverklaring en de erecode van de PvdA. Beide formulieren dienen, vóór 25 september 2017 ondertekend, aan het bestuur geretourneerd te worden.  Daarmee wordt de kandidatuur bekrachtigd.

Van kandidaten die interesse hebben in het lijsttrekkerschap vragen we dat uiterlijk 16 oktober 2017 kenbaar te maken. Indien zich twee of meer kandidaten voor het lijsttrekkerschap hebben gemeld, vindt in de periode van dinsdag 14 november tot en met dinsdag 21 november 2017 een ledenraadpleging plaats.

Vanaf begin oktober 2017 voert de door de ledenvergadering benoemde kandidaatstellingscommissie gesprekken met alle kandidaten. Ook zal de commissie de toekomstige fractie adviseren over eventuele kandidaat-wethouders. De commissie adviseert het bestuur. Het bestuur heeft aangegeven dit advies in principe 1 op 1 (dus ongewijzigd) voor te leggen aan de leden. De ledenvergadering beslist vervolgens over de kandidatenlijst.

Profielen

  • Lees hier het profiel voor de fractie
  • Lees hier het profiel voor de wethouder