Nieuwe wethouder, nieuwe fractievoorzitter, nieuwe steunfractieleden