Door Mark Eijbaard op 27 mei 2014

Mondelinge vragen over situatie rondom de Trits

Naar aanleiding van dit bericht in de media, stel ik tijdens de raadsvergadering van morgen (28 mei resp.) onderstaande vragen aan de orde.

Onderwerp: Mondelinge vragen inzake tijdelijke sluiting sporthal de Trits

Geacht college,

Gisteren vernamen wij uit de media dat de sporthal van sportcentrum de Trits tot nader orde niet gebruikt kan worden. De staat van onderhoud van de verlichting is van dien aard dat er een mogelijkheid tot brand bestaat. Het management van de Trits heeft daarop een verstandig besluit genomen om onmiddellijk de verhuur van de sporthal te onderbreken.

Gisteren hebben wij telefonisch contact gehad met de manager van de Trits de heer Dijkman. Hij vertelde ons over de ontstane situatie en de uitdagende situaties die hier nu uit voort komen. Het grootste belang hierbij is dat de sporthal zo snel mogelijk weer beschikbaar komt, zodat de Baarnse sporters weer gebruik van de sporthal kunnen maken. Daarnaast mist de Trits op dit moment ook huurinkomsten.

We mogen met elkaar blij zijn dat het competitieseizoen op dit moment voorbij is. Anders hadden de Trits en de sportverenigingen voor een zeer moeilijke opgave gestaan. Dat neemt niet weg dat de Partij van de Arbeid er belang aan hecht dat de ontstane situatie zo snel mogelijk wordt opgelost en dat de Trits zo snel mogelijk weer tot verhuur kan overgaan en de Baarnse sporters en scholieren weer gebruik kunnen maken van de sporthal.
De fractie van de Partij van de Arbeid heeft naar aanleiding van deze ontwikkelingen de volgende vragen aan het college:

  1. Op welke termijn wordt het offerte traject afgerond en kan met de werkzaamheden worden begonnen?
  2. Wat is de verwachting van de duur van de werkzaamheden?
  3. Wanneer kan de verhuur weer starten en dus de sporters weer gebruik maken van de hal?
  4. Welke andere mogelijkheden zijn er binnen Baarn voor de gedupeerde verenigingen om toch hun sport te kunnen beoefenen tijdens de herstel werkzaamheden?
  5. Kan het college aangeven of de misgelopen huurinkomsten voor de Trits mogelijk via de verzekering verhaald kunnen worden?
  6. Indien dit niet mogelijk is wordt de Tritst dan schadeloos gesteld door de gemeente?
  7. Hoe verloopt de communicatie met het management van de Trits in deze situatie? Wie neemt het voortouw om actief de verenigingen en sporters te informeren over het verloop van het traject?

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid,

Mark Eijbaard, Fractievoorzitter

Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard