Door De redactie op 19 maart 2012

Logees Amerpoort op stap met PvdA-ers

Een groep cliënten van een logeerhuis van Amerpoort maakte met hulp van vrijwilligers van PvdA Baarn een huifkartocht. Dit uitje vond plaats in het kader van de landelijke vrijwilligersactie NLDoet.

Wethouder, fractie en bestuursleden hielpen twee begeleidsters van Amerpoort op deze dag met het begeleiden van de groep cliënten. De cliënten moesten even wennen aan dit nieuwe gezelschap, maar er ontstonden mooie contact. De jongste cliënt maakte bijvoorbeeld al snel vrienden met fractievoorzitter Peter Blokker en week vervolgens geen moment meer van zijn zijde. Het uitje werd afgesloten met het eten van een pannenkoek, mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Oranje Fonds.

De PvdA-ers wilden door hun deelname laten zien dat zij vrijwilligerswerk belangrijk vinden en ook zelf hun steentje bijdragen. Ze zagen en hoorden ook hoe belangrijk een logeervoorziening als deze is voor ouders. De budgetten voor dit soort voorzieningen wordt steeds krapper. De PvdA-ers vinden dat hier niet op bezuinigd zou moeten worden.

De cliënten genoten van de dag en lieten dat duidelijk merken. Aan het eind van de dag werden de PvdA-ers uitbundig door hen uitgezwaaid.