Door op 25 januari 2012

“Laanstraat, Laanplein, Laanweg”

Op woensdag 25 januari wordt in de raadsvergadering een besluit genomen over het Laanpleinplan. Hieronder kunt u lezen wat PvdA-fractievoorzitter Peter Blokker daar tijdens de vergadering in ieder geval over zal zeggen.

Begin deze week kondigde onze locale radio en TV zender Baarn FM de discussie over het Laanplein in de gemeenteraad met bovenstaande titel aan. Eén van de meest besproken onderwerpen de laatste tijd in ons dorp. De kranten hebben er de afgelopen maanden vol van gestaan.Tegenstanders brachten hun meningen middels ingezonden brief  veelvuldig naar buiten. Voorstanders reageerden in mindere mate.

De PvdA heeft vanaf het begin de integrale benadering van het plan omarmd, omdat

  • het de werkgelegenheid stimuleert
  • de parkeervoorzieningen verbeteren
  • het een positieve impuls geeft aan het winkelaanbod in het centrum
  • het woningbestand wordt uitgebreid

Op voorstel van de PvdA worden er ook woningen in de sociale sector gebouwd en blijft het gratis parkeren in Baarn gehandhaafd.

Over het nut en noodzaak  van de plankosten, welke in het achterliggende trajekt door de gemeente zijn gemaakt, zijn de meningen verdeeld. Planontwikkeling  van een grootschalig projekt als het Laanplein vergt een gedegen voorbereiding. Inhuur van externe deskundigen is noodzakelijk. Een uitgebreide inspraak en betrokkenheid van inwoners is evident. Over de gemeentelijke aankoop van garage Kooij kan men het eens zijn of niet begrijpen, maar daar is in de Raad van juni jl. wel een besluit over genomen. Al deze zaken heeft het college/wethouder Laseur zeer zorgvuldig ter hand genomen.

Eén van de belangrijke partijen, fa. Bakker Baarn, is recentelijk afgehaakt, waardoor het integrale karakter verloren is gegaan. Van het college een moedig maar ook consequent besluit om de ontwikkelaars nu hun eigen plannen verder te laten ontwikkelen. Geen regiefunctie meer bij de gemeente en wat de PvdA betreft geen verdere plankosten meer uit de gemeentekas. Tijdens de laatste raadsvergadering proefde ik een zekere toenadering van partijen en was de meerderheid van mening, dat er “iets” moet gebeuren op het huidige parkeerterrein.

Maar hoe gaan wij dit met elkaar bereiken ?

De PvdA is van mening, dat het college/wethouder uitgangspunten moet meekrijgen bij de gesprekken met de (afzonderlijke) projektontwikkelaars. Het amendement, dat vanavond door de gemeenteraad wordt behandeld, geeft de volgende richting aan.

  • Goede, veilige verkeersafwikkeling
  • Passen binnen de beeldkwaliteit, zoals die er nu ligt
  • Woningbouw  onderdeel uitmaakt van het plan, conform de Visie Wonen
  • Onderzoeken of DAV parkeergarage kan ontwikkelen en
  • Veilige laad- en lossituatie

Kortom, in onze visie voldoende overeenkomsten met de opmerkingen en bezwaren van de tegenstanders. Een uitdaging om met elkaar tot overeenstemming te komen.

Wat mij betreft wordt de titel uitgebreid met ……Laanpad. Maar dan een pad, dat wij met elkaar moeten effenen om tot een fraai  toekomstbestendig Laanplein te komen.