Door Anne Slingerland op 18 februari 2016

Kleinschalige opvang vluchtelingen aanbieden in Baarn

Op 17 februari diende ik samen met Heidi van Otten (Groen Links) en Marjo Stam (Baarnse Onafhankelijke Partij) een motie in om in Baarn kleinschalige opvang van vluchtelingen aan te gaan bieden. De motie (die een krappe meerderheid haalde) geeft het college de opdracht om een locatie te vinden voor opvang van maximaal 200 vluchtelingen.

Ik ben heel blij dat we als Baarn op deze manier een bijdrage gaan leveren aan de opvang van vluchtelingen. Miljoenen mensen proberen de verschillende (burger-) oorlogen in hun land te ontvluchten. Het grootste deel van deze vluchtelingen wordt in de regio opgevangen. Zo’n 95% van de 4 miljoen gevluchte Syriërs verblijft bijvoorbeeld in omringende landen (bron: UNHCR). Een deel van de vluchtelingen bereikt Europa en Nederland en er is een tekort aan opvanglocaties.
De landelijke overheid en de gemeenten hebben in november 2015 een bestuursakkoord gesloten om de opgave van verhoogde instroom het hoofd te bieden. Daarin is onder meer afgesproken dat per provincie 2500 extra opvangplekken gecreëerd worden. In januari liet het college van Baarn de raad weten dat er gekeken was naar mogelijke opvangplekken in Baarn, maar dat er geen geschikte locaties gevonden waren. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zette toen nog voornamelijk in op grootschalige opvang. Inmiddels is duidelijk geworden dat ook kleinschalige opvang welkom is. Dit was onder meer de aanleiding om dit punt opnieuw op de agenda te zetten.
Kleinschalige opvang biedt meer rust en ruimte voor asielzoekers en is beter voor een soepele integratie. Bovendien denk ik dat een kleinschalige opvang van vluchtelingen op meer draagvlak kan rekenen van inwoners. Maximaal 200 vluchtelingen past binnen het formaat van onze gemeente.
Ten tijde van de noodopvang in de Trits (september 2015) meldde zich een enorm aantal Baarnaars als vrijwilliger of om op een andere manier iets voor de vluchtelingen te betekenen. Naar aanleiding daarvan en op basis van de reacties bij de  bijeenkomst over huisvesting van vluchtelingen met een status afgelopen januari kunnen we voorzichtig concluderen dat er draagvlak lijkt te zijn voor opvang van vluchtelingen, mits passend binnen Baarn.
Met steun van D66 en ChristenUnie/SGP werd de motie aangenomen. Verantwoordelijk wethouder Jansma gaf tijdens de vergadering aan dat er al een afspraak staat met de provincie om over vluchtelingenopvang te spreken. Van de raad heeft hij nu de opdracht mee gekregen het aanbod te doen dat Baarn bereid is kleinschalig vluchtelingen op te vangen. Het college kreeg middels de motie bovendien de opdracht bij de uitwerking van een plan voor vluchtelingenopvang op te nemen op welke momenten en op welke wijze met inwoners gecommuniceerd wordt over het plan en de uitvoering daarvan.

Anne Slingerland

Anne Slingerland

Wie ben je: ik ben Baarnse omdat ik me hier thuis voel, ook al ben ik geboren in het Oosten van het land (Hardenberg). Ik werk als directeur bij Stichting Mentorschap en woon samen met mijn man Jan-Jelle en dochters Julia (11) en Kato (9). Wordt opgetogen van: een wandeling of fietstochtje door de bossen rond

Meer over Anne Slingerland