Door De redactie op 26 juni 2013

Baarnaars positief

Zaterdag 29 juni stond de rode partytent in de Laanstraat. We waren daar aanwezig om met Baarnaars te spreken over wensen voor, zorgen over en ideeën voor Baarn.  In de komende jaren moeten keuzes gemaakt worden die niet altijd makkelijk zijn. De perspectiefnota die op 26 juni in de raadsvergadering werd aangenomen liet al een structureel begrotingstekort zien.

Op deze zaterdag bleek dat mensen in Baarn zich ook zorgen maken over de toekomst. Met name de zorg en het onderwijs werden genoemd, thema’s waar wij ons als partij in Baarn ook hard voor maken.

Het winkelend publiek uitte zich behoorlijk tevreden over het leven in Baarn. Men vindt het prettig wonen en is tevreden over de aanwezigen voorzieningen. Kleine ergernissen zijn er wel. Hondenpoep die niet door eigenaren opgeruimd wordt en hobbels of losliggende stoeptegels zijn mensen soms een doorn in het oog. Een aantal mensen werd door ons doorverwezen naar het Meldpunt Woonomgeving van de gemeente. Inwoners van Baarn kunnen daar meldingen en klachten over hun woonomgeving uiten.