Door Mark Eijbaard op 25 november 2015

Kappen en planten gaan hand in hand

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 25 november is er gesproken over de wortelopdruk in de Professorenbuurt en de Dalweg. Wij zijn als fractie blij dat er gewerkt wordt aan de wortelopdruk in deze wijken. Zo worden de stoepen weer begaanbaar voor mensen met een kinderwagen, rollator of een scootmobiel. Maar we zijn ook kritisch op de uitvoering van dit plan.

In 2013 is het bomenbeleidsplan vastgesteld. Baarn is een groene gemeente en dit willen we graag zo houden. Daarom is in dit plan vastgesteld dat je enkel een boom mag kappen als je er ook één terugplant. Mocht het niet mogelijk zijn om een boom terug te planten, bijvoorbeeld doordat er al veel bomen omheen staan, dan stort je een bedrag in een herplantfonds. Dit fonds is echter nooit door het college ingesteld. Er wordt dus nu ook nog niets ingestort.

Bij de aanpak van de wortelopdruk worden er in totaal 83 bomen gekapt en worden er 42 bomen teruggeplaatst. Dat is een verschil van 41 bomen. Op vragen die ik gesteld heb, heeft het college aangegeven dat er 10 bomen extra geplant kunnen worden. Dit antwoord verbaast mij, omdat in het bomenbeleidsplan duidelijk staat dat er een herplantplicht is. Als je een boom kapt, dan plaats je een boom terug. Dat is het uitgangspunt.

Samen met GroenLinks, BOP, NUBaarn, LTS en ChristenUnie/SGP hebben wij daarom een amendement ingediend dat er in ieder geval voor zorgt dat er 10 bomen extra geplant worden. Op de kaart in de bijlage is in groen aangegeven waar deze ongeveer geplant zullen worden. In een motie is het college opdracht gegeven om ook direct werk te maken van een herplantfonds. Dit herplantfonds zou dan ook direct gevuld kunnen worden met het bedrag van de resterende 31 bomen die nu niet herplant worden. Dat is toch een mooi start bedrag van ruim 20.000 euro.

Daarnaast is in het amendement ook bepaald dat mensen die in de Professorenbuurt of op de Dalweg wonen en die nu ruimte hebben om een boom in de eigen tuin te planten, dit kunnen doen op kosten van de gemeente. Dit wordt dan gefinancierd uit het herplantfonds. Zo kunnen bewoners zelf bijdragen aan het groene karakter van hun wijk. Zij hebben wel de verplichting om de boom goed en netjes te onderhouden.

Bomen zijn belangrijk in onze dorp. Ze zijn beeldbepalend voor ons vorstelijke groene karakter. Met dit voorstel zorgen we ervoor dat dit karakter ook voor de toekomst behouden blijft. Ik hoop dat de inwoners enthousiast worden en mogelijk zelf extra bomen zullen plaatsen. Dat vergroot het woongenot en zorgt voor een groene uitstraling. Dat is toch fijn wonen.

Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard