Door Anne Slingerland op 17 april 2013

Jongeren in debat met politici

Op donderdag 16 mei aanstaande vindt een jongerendebat plaats in Baarn. Alle 120 leerlingen uit de derde klassen van het Baarnsch Lyceum gaan in debat met lokale en landelijke politici. Namens de PvdA-afdeling Baarn heb ik het initiatief genomen om dit debat samen met het Baarnsch Lyceum te organiseren.

Als PvdA vinden we het heel belangrijk om te horen hoe jongeren denken.  Twee scholieren helpen in het kader van hun maatschappelijke stage mee met de organisatie van het debat. Zij hebben onderwerpen voor het debat bedacht. In de lessen Nederlands en maatschappijleer zijn de scholieren al met deze stellingen aan de slag gegaan. Zo maken ze in groepjes bijvoorbeeld filmpjes over een stelling en er wordt geoefend met debatteren. Ik ben heel blij dat het Baarnsch Lyceum zo enthousiast heeft gereageerd en dat we dit debat samen organiseren. Hopelijk verkleinen we met dit debat ook de drempel voor jongeren om politici te benaderen of zelf politiek actief te worden. Ze debatteren zowel met landelijke als lokale politici.

Vrijwel alle fracties uit de Baarnse gemeenteraad nemen deel aan het debat. Tweede Kamerleden Kees Verhoeven (D66) en Tanja Jadnanansing (PvdA) gaan op 16 mei in ieder geval met de scholieren in debat. Van de VVD en het CDA worden ook landelijke politici verwacht. Burgemeester Mark Roëll treedt op als debatleider.

Het debat vindt plaats op 16 mei van 13 tot 15 uur en is dan live via twitter te volgen (@baarnschjd). Het programma ziet er als volgt uit:

13.15Opening door debatleider Mark Roëll
13.25-13.55Debat in lagerhuissetting tussen jongeren en lokale   politici:-            Peter Blokker (PvdA)-            Frans Luiten (VVD)-            Hans Geurtsen (CDA)

–            Theo Stroo (D66)

–            Kees Koudstaal (BOP)*

–            Wim Genuit (Groen Links)*

14.05Debat met landelijke politici.-            Tanja Jadnanansing (PvdA)-            Kees Verhoeven (D66)-            …. (CDA)

–            ….. (VVD)

Per stelling wordt een filmje getoond waarna steeds twee   landelijke politici kort hun mening geven en jongeren met bordjes laten zien   of zij het eens of oneens zijn. D.m.v. een loopmicrofoon worden reacties van   jongeren gevraagd.

15.05Afsluiting

* Deelname nog niet bevestigd

Anne Slingerland

Anne Slingerland

Wie ben je: ik ben Baarnse omdat ik me hier thuis voel, ook al ben ik geboren in het Oosten van het land (Hardenberg). Ik werk als directeur bij Stichting Mentorschap en woon samen met mijn man Jan-Jelle en dochters Julia (11) en Kato (9). Wordt opgetogen van: een wandeling of fietstochtje door de bossen rond

Meer over Anne Slingerland