Ideeën van 800 Baarnaars verwerkt in verkiezingsprogramma

Door De redactie op 29 november 2017

Samen. Duurzaam. Vooruit. is de titel van het verkiezingsprogramma dat we op 28 november hebben vastgesteld. De afgelopen jaren zijn we  meer dan ooit de straten van Baarn in getrokken. Tijdens de vele buurtonderzoeken, gesprekken op straat en gesprekken in sociale media hebben we in totaal meer dan 800 inwoners gesproken. Voor de komende jaren ontwikkelden we een visie op Baarn waarin de zorgen, wensen en behoeften van inwoners centraal staan. Alles wat verzameld werd in de contacten met inwoners werd getoetst aan de vier belangrijkste maatschappelijke waarden van de PvdA: vooruitgang, zorg voor elkaar, kansen voor iedereen en een rechtvaardige samenleving. Door de samensmelting van sociaaldemocratische idealen en de inzichten van inwoners ontstond er een toekomstbeeld dat gebaseerd is op vijf speerpunten:

  1. Goede zorg, lokaal en bereikbaar voor iedereen.
  2. Armoede voorkomen en bestrijden, in het bijzonder onder kinderen.
  3. Koploper worden in duurzaamheid.
  4. Meer woningen genereren met behoud van groen.
  5. Een levendige gemeente met ruimte voor plezier en ontspanning in de openbare ruimte.

Voor deze vijf speerpunten gaan we ons de komende vier jaar hard maken. En zoals u van een toekomstbestendige sociaaldemocratische partij mag verwachten, beslaat het verkiezingsprogramma natuurlijk ook alle andere urgente aspecten van de Baarnse gemeenschap. Zoals sport, afvalverwerking, onderwijs, jongeren, cultuur, werk en inkomen. Tezamen vormen onze standpunten en doelen een sociaal en toekomstbestendig geheel, waarin het welbevinden van alle Baarnaars centraal staat.

In ons programma laten we ook zien wat in de laatste jaren onze inzet is geweest, om kiezers inzicht te geven in de mate waarin we in staat is zijn om idealen waar te maken.

Het volledige programma kunt u hier lezen.