GroenLinks, D66 en PvdA Baarn ondertekenen Regenboog Stembusakkoord

Door De redactie op 17 maart 2018

Samen met de Baarnse lijsttrekkers Heidi van Otten (GroenLinks) en Theo Stroo (D66) ondertekende onze lijsttrekker Mark Eijbaard op vrijdag 16 maart het Regenboog Stembusakkoord van het COC Midden-Nederland. Het COC komt op voor de belangen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en trans- of intersekse personen (LHBTI). Met het ondertekenen van het akkoord beloven de partijen zich de komende raadsperiode in te spannen voor de belangen van deze doelgroep.

LHBTI

Ongeveer zes procent van de inwoners is LHBTI. Er is in ons land veel voor hen bereikt. Toch is extra inzet voor deze groep nog steeds hard nodig. LHBTI’s krijgen bijvoorbeeld nog altijd te maken met geweld en discriminatie, en ‘homo’ is op school het meest gebruikte scheldwoord. Samen kunnen we veel doen om hier verandering in te brengen. Als Partij van de Arbeid willen we daar graag aan bijdragen.

 

Regenboog Stembusakkoord

Met het ondertekenen van het akkoord verklaren we dat wij ons de komende raadsperiode inspannen voor een beleid met aandacht voor LHBTI’s en het betrekken van hen bij de beleidsvorming. We willen dat de gemeente zich  actief inzet in voor veiligheid, acceptatie en de aanpak van discriminatie en pesten. Speciale aandacht is er voor LHBTI-jongeren en kwetsbare groepen zoals bi-culturele en religieuze LHBTI’s, asielzoekers, ouderen, transgender personen en mensen met een beperking. Zodat ook zij optimaal kunnen deelnemen aan de samenleving. De gemeente geeft het goede voorbeeld, is een LHBTI-vriendelijke werkgever en bevordert de zichtbaarheid, onder meer door op Coming Out Dag de regenboogvlag te hijsen.