Door Privé: Alice Brouwer op 17 februari 2014

Goede stemming

Ik ben vandaag zo vrolijk. Of mijn hondje Karina dat nu geslaagd vindt, is een ander verhaal, maar ja dat canvassen is gewoon leuk. De bereidheid om met elkaar in gesprek te gaan is geweldig. Veel mensen zeggen te gaan stemmen. Daar wordt je dus vrolijk van. Er is helaas ook een vrij grote groep, die aangeeft niets te zien in de gemeenteraadsverkiezingen. Dat moet iedereen natuurlijk zelf weten, maar aan de andere kant: elke stem telt. Kijken of ik -en anders wellicht Karina- u in de juiste stemming kan brengen.

Het gaat op de eerste plaats om de lokale politiek.  Wij willen met elkaar zo plezierig mogelijk leven in Baarn, maar de grote problemen van deze tijd, armoede, klimaatverandering, handel in drugs en terrorisme, komen wel degelijk tot uitdrukking op lokaal niveau. Het lijkt misschien de ‘ver-van-mijn-bed-show’, maar achtere iedere deur in Nederland, dus ook in Baarn, is een verhaal en zijn gezichten. In wijken en straten zijn de signalen van problemen zichtbaar. Maar als problemen tot uitdrukking komen, is het ook mogelijk om mee te werken aan  oplossingen. Of ze nu klein zijn of groot. Nationaal of internationaal.

Voorbeeldje: ook onze gemeenten zijn consumenten. Wij verbruiken energie, kopen papier, bouwen en verbouwen. Als we alle gemeenten bij elkaar optellen, zijn we misschien wel de grootste inkoper van het land.  Op gemeentelijk niveau hebben wij dus invloed, door koopgedrag, door afspraken die we met elkaar maken en door beslissingen die we nemen.

Als het gaat om verduurzaming staan gemeenten vaak niet in de eerste rij. Moeten we die voorbeeldfunctie niet serieuzer nemen? Mijn en uw leven van alledag, maar ook levens van mensen ver weg, hebben daar toch direct mee te maken? Als het bijvoorbeeld gaat om informatieverstrekking, financierings-mogelijkheden en contacten, kan de gemeente een belangrijke partner zijn. Uw stem heeft daarmee toch ook invloed op de belangrijke beslissingen van de toekomst? ‘Vox populi, vox Dei’,  een door het volk algemeen uitgedrukt verlangen, kan niet genegeerd worden.

Er is stemrecht geen stemplicht. Maar nationaal en inter-nationaal DNA zou een zichtbaarder onderdeel moeten zijn van gemeentelijk beleid. U kunt mede bepalen of dit DNA is terug te vinden in de gemeente waar u woont. En u en ik wonen in Baarn. Ik voel het gewoon: u bent in een goeie  stemming, net als ik. Tot 19 maart bij de gemeenteraadsverkiezingen.

(Dit artikel is geïnspireerd op: ‘Think global, vote global’)

Privé: Alice Brouwer

Privé: Alice Brouwer

Wie ben je: ik ben getrouwd met Ko en gepensioneerd. Wordt opgetogen van: kleine mooie of gezellige dingen. Theaterbezoek, een dagje uit, een lekker etentje. Maar die dingen zouden dan voor iedereen minstens haalbaar moeten zijn. In de politiek door:  er zijn te veel verschillen, teveel achterstanden, voor jong en oud, ook lokaal. Daar wil

Meer over Privé: Alice Brouwer