Door Mark Eijbaard op 30 september 2015

Gezond financieel beleid is ‘wassen neus’

Bij de presentatie van zowel het coalitieprogramma als de perspectiefnota, was de Partij van de Arbeid duidelijk. De financiële onderbouwing was flinterdun. Opmerkelijk, omdat de VVD altijd gepleit heeft voor een goede financiële huishouding.

In het gepresenteerde collegeprogramma is een financiële onderbouwing gegeven, voor de liberale plannen van dit college. En ook deze onderbouwing is flinterdun. Het college heeft een potje gevonden, door het meerjarenonderhoudsplan te wegen af te romen. Van het beschikbare budget wordt 1,3 miljoen euro gebruikt om de rechtse hobby’s te betalen. Vanuit de algemene reserve is 1,2 miljoen vrij beschikbaar. Samen met de 1,3 miljoen die afgesnoept wordt van het verkeerspotje, is 2,5 miljoen euro beschikbaar voor de ambities van dit college.

Als je een spaarpotje hebt, dan is het verstandig om dit niet helemaal leeg te maken. Er kunnen altijd tegenslagen zijn, die je nu nog niet inzichtelijk hebt. Dat is verstandig financieel beleid. Maar dit college heeft de spaarpot van onze gemeente compleet nodig om haar toekomst beelden te kunnen verwezenlijken. Al deze plannenmakerij kost namelijk 2,4 miljoen. En dan hebben ze nog niet eens alles gedaan.

Daarmee trekt dit college, wat de Partij van de Arbeid betreft, een te grote broek aan. En wat ons betreft is ook over de dekking het laatste woord nog niet gesproken. Want in relatie tot verkeer zijn er nog wel meer ambities waar te maken, die meer aanspraak maken op dit geld, dan de rechtse plannen van dit college. Is het niet veel belangrijker te werken aan het veiliger maken van de Eemnesserweg, het begaanbaar maken van onze stoepen voor onze ouderen met een scootmobiel of rollator? Of het aanpakken van gevaarlijke kruisingen, zoals bij de kruising Eemweg/Kerkstraat?

Daarnaast zet de Partij van de Arbeid grote vraagtekens bij de keuzes van dit college. Het her bestraten van de Laanstraat gaat niet zorgen voor 20.000 extra voetstappen in ons centrumgebied. Zorg voor voldoende parkeergelegenheid, pak het parkeerterrein Laanstraat aan, houd parkeren gratis en ondersteun de winkeliers bij het organiseren van activiteiten. Het opknappen van de Pekingtuin staat hoog op het prioriteitenlijstje, maar is het Cantonspark niet in slechtere staat?

Het college heeft nog veel huiswerk te doen en zal met een goed verhaal moeten komen. Het feit dat alle plannen nog voor het einde van deze bestuursperiode gepland staan zegt wat betreft de Partij van de Arbeid genoeg; ook dit college ziet dat de financiële onderbouwing onvoldoende is. Dit college kiest voor stenen in plaats van mensen. Voor het sociaal domein stelt zij niet meer geld beschikbaar dan er binnenkomt, maar voor de stenenontwikkelingen is zij bereid de algemene reserve leeg te trekken. De Partij van de Arbeid heeft laten zien dat zij mensen vooropstelt, bijvoorbeeld met de bijsturing van de Huishoudelijke Hulp in Baarn. Ook de komende jaren blijven wij ons inzetten voor een sterk en sociaal Baarn.

Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard