Door De redactie op 2 februari 2014

Gesprekken over milieu in Bloemenbuurt en op kinderboerderij

De speciale milieurondleiding bij kinderboerderij Canton metn Lutz Jacobi was een groot succes. Milieu-educatie, samenwerking met de Groene Inval en Amerpoort, kinderfeestjes, bemesting voor de volkstuintjes, het waren onderwerpen die allemaal ter sprake kwamen. En dat alles met een beperkt budget en de enorme inzet van de vrijwilligers. ‘Ik ben oprecht onder de indruk’, reageerde een enthousiaste Lutz Jacobi.

Vooraf gingen we in de Bloemenbuurt (Oosterhei) langs de huizen om met bewoners te praten over hun wijk. Lutz Jacobi deed daaraan volop mee. Dit keer werd ook met inwoners over het milieu gesproken. Opvallend was hoeveel bewoners heel serieus bezig zijn met hun afval te scheiden. Dat bleek overduidelijk uit de enquête. Het afvalscheidingsstation (gemeentewerf) is bij praktisch iedereen bekend. Duidelijk werd dat veel bewoners ‘groene politiek’ erg belangrijk vinden, maar dat de eigen verantwoordelijk, als het gaat om milieu, minstens zo belangrijk is.

Dat Baarn een fijn dorp is om te wonen kwam ook nu weer naar voren. De mensen zijn gastvrij en gemiddeld erg tevreden’, concludeerden we samen met Lutz. Overlast werd vooral ervaren in een periode van ijs en sneeuw, omdat dan op geen enkele manier aan strooien in de wijk werd gedaan. Vooral oudere mensen gaven aan dan amper de straat op te durven.

Volgende week zaterdag 8 februari gaat de Baarnse PvdA in gezelschap van Tweede Kamerlid Loes Ypma praten met bewoners van de Zeeheldenbuurt en cliënten, familieleden en personeel van Schoonoord.