2015-11-30 Schriftelijke vragen PvdA tav uitvaart van personen in opdracht van de burgemeester (2015.08705) BEANTWOORDING (2015.09613) (1)