Door Anne Slingerland op 3 december 2015

Gemeentelijke uitvaart zorgvuldig uitvoeren

Helaas gebeurt het soms dat na een overlijden zich niemand meldt die de uitvaart van de overledene organiseert. In de Wet op de Lijkbezorging is opgenomen dat wanneer er geen familieleden zijn die zorgen voor een uitvaart van een overledene, dat de burgemeester zorgt dat deze uitvaart plaatsvindt.

In dezelfde wet is opgenomen dat ‘de lijkbezorging geschiedt overeenkomstig de wens of de vermoedelijke wens van de overledene, tenzij dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden’. Het opdracht geven voor een dergelijke uitvaart is een gevoelige en verantwoordelijke taak die wat ons betreft zeer zorgvuldig uitgevoerd dient te worden. We kregen signalen die voor ons in oktober aanleiding gaven om het college te vragen hoe dit in Baarn geregeld wordt.

Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat het in de afgelopen jaren 6 á 7 keer is voorgekomen in Baarn (in 2013 drie keer) dat de burgemeester opdracht gaf voor de uitvaart van een inwoner.

We vroegen het college hoe een uitvaartondernemer gekozen wordt en op welke wijze de gemeente vorm geeft aan het tegemoet komen aan de wensen van de overledene bij het verzorgen van de uitvaart. Uit de beantwoording op de vragen bleek dat er tot voor kort geen richtlijnen bestonden in Baarn voor een uitvaart op last van de burgemeester.

Wellicht mede naar aanleiding van onze vragen heeft het college in november richtlijnen vastgesteld. In de richtlijnen is opgenomen dat de uitvaart weliswaar op sobere wijze plaatsvindt, maar dat in beginsel wel tegemoet wordt gekomen aan de wensen van de overledene. Als er geen wensen bekend zijn wordt de overledene begraven in een algemeen graf op de algemene begraafplaats. Verder is in onder meer in de regeling vastgelegd welke kosten van de uitvaart vergoed worden.

We zijn tevreden met de richtlijnen van het college en denken dat daarmee voldoende is vastgelegd dat een uitvaart van gemeentewege in Baarn zorgvuldig en met inachtneming van de wensen plaatsvindt.

Lees hier de volledige antwoorden en de regeling

Anne Slingerland

Anne Slingerland

Wie ben je: ik ben Baarnse omdat ik me hier thuis voel, ook al ben ik geboren in het Oosten van het land (Hardenberg). Ik werk als directeur bij Stichting Mentorschap en woon samen met mijn man Jan-Jelle en dochters Julia (11) en Kato (9). Wordt opgetogen van: een wandeling of fietstochtje door de bossen rond

Meer over Anne Slingerland