Door Mark Eijbaard op 30 september 2015

Gemeente zorgvuldiger met vergunningverlening

Tijdens de raadsvergadering van september stond de beantwoording van onze vragen rondom de vergunningverlening van de PlayFountain op de agenda. De afgelopen zomer was dit een veel besproken onderwerp in het dorp. De Partij van de Arbeid vond dat de manier waarop de bezwaarmakers op diverse social media zijn weggezet niet acceptabel was.

Door de late vergunningverlening konden eventuele bezwaarmakers niets anders dan naar de voorzieningenrechter stappen. Hoe leuk het initiatief van de Playfountain is, onze fractie heeft dit financieel ook ondersteund, iedereen heeft het recht bezwaar te maken. We kunnen dat niet afschaffen, als het ons niet even uitkomt. Ook de gemeente heeft wat ons betreft daarin een zorgplicht naar haar inwoners. Het college heeft aangegeven dat de gemeente op dit punt meer had moeten doen. Wij zijn blij met deze beantwoording. Gezien de maatregelen die intern zijn genomen, lijkt herhaling ons niet vanzelfsprekend.

Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard